Logoer: Norsk redaktørforening, Transparency International Norge, Kommunikasjonsforeningen, Norsk Presseforbund

Vi krever innsyn i lobbyvirksomhet

Uttalelser Stikkord:

Logoer: Norsk redaktørforening, Transparency International Norge, Kommunikasjonsforeningen, Norsk Presseforbund

×Uttalelse fra Attac Norges styre. Vedtatt 1. april 2017.

Attac Norge støtter forslaget til lobbyregister fremmet av Transparency International, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Kommunikasjonsforeningen.

Lobbyregisteret skal gjelde for lokale, regionale og nasjonale offentlige institusjoner.
• Registreringen må være obligatorisk
• Både personen og virksomheten som tar kontakt, samt de som har vært involert i forberedelsene må registreres
• Politikeren som møter lobbyisten må registreres
• Det må oppgis hvilken interesse den som ønsker å påvirke representerer
• Formålet med kontakten må oppgis, det vil si hvilken politisk prosess man ønsker å påvirke og hvilken sak det gjelder
• Registeret må være elektronisk søkbart for alle