Europeisek sommeruniversitet

Søk reisestipend til europeisk sommeruniversitet i Toulouse!

Utlysninger Stikkord: ,

23.-27. august 2017 arrangerer det internasjonale Attac-nettverket europeisk sommeruniversitet for sosiale bevegelser i Toulouse, Frankrike. Attac Norge utlyser i den forbindelse 4 reisestipender på inntil 3750,- kroner. Vi søker deg som ønsker å delta!

I løpet av fem sommerdager møtes hundrevis av aktivister fra hele Europa til politiske debatter, workshops, konserter og møter med sentrale politiske aktivister. Alt sammen med mål om å styrke sosiale bevegelser lokalt og internasjonalt, samt utvikle og styrke alternativene til den økonomiske og økologiske krisen. Her får du muligheten bli inspirert og la deg engasjere sammen med likesinnede i sommervarmen.

Hva må du gjøre?

Søk innen 28.mai. Det forventes at mottakerne av stipendene formidler det som skjer på sommeruniversitetet mens de er der. Dette kan gjøre gjennom bildedeling, blogginnlegg, reisebrev, film osv.

Send en kort beskrivelse av deg selv og hvorfor du vil dra i søknaden. Beskriv på hvilken måte du vil formidle det du deltar på under det europeiske sommeruniversitetet mens du er der. Konkrete oppgaver vil også avklares med den enkelte stipendmottaker før avreise.

Reisestipendene går til å dekke reise, deltakeravgift og overnatting på inntil 3750,- kroner. Kostnader utover dette og utgifter til mat dekkes av deltakerne selv.

Søknadsfrist 28. mai 2017

Sendes til attac@attac.no

Les mer om det europeiske sommeruniversitetet her: https://www.esu2017.org/