Kunne ikke si ja til ny domstol:

EFTA-landene og Norge har forhandlet om en oppdatering av handelsavtalen med Canada fra 2009. Nå har forhandlingene stoppet opp. Canada krever at Norge går med på en såkalt investor-stat domstol (ISDS), hvor selskaper kan saksøke stater for regelverk de mener bryter med avtalen.

Næringsminister Monica Mæland fortalte idag at reforhandlingene med Canada har stoppet opp på grunn av Canadas krav om investor-stat-domstol. Uttalelsen kom på et møte såkalt dialogmøte om Norges handelsavtaler, arrangert av Nærings- og fiskeridepartementet. Regjeringens har ikke mandat til dette, slo hun fast.

Dette er en seier for sivilsamfunnet som har jobbet for å stanse en slik domstol i Norge, siden forslaget for første gang dukket opp for 9 år siden.

Likevel kan Mæland allerede i august annonsere at Norge likevel ønsker investor-stat-domstol.

Regjeringen foreslo selv i 2015 at alle framtidige handelsavtaler mellom Norge og andre land skulle ha en slik domstol. Forslaget førte til protester både fra støttepartiene og fra opposisjonen på Stortinget, med god hjelp fra Handelskampanjen og andre organisasjoner som Folkeaksjonen mot TISA og Attac. 8378 personer skrev under på vår underskriftskampanje sommeren 2015. Norges fremste jusseksperter mente forslaget kunne være i strid med grunnloven.

Forslaget som ble sendt ut på høring var så upopulært at at regjeringen la alt i en skuff. Rekordmange 850 høringsinnspill ble levert inn.

Hva er alternativene til investor-stat-domstol? Les ny rapport fra Handelskampanjens her!

På Stortinget i november etterlyste Senterpartiets Liv Signe Navarsete en konklusjon om regjeringen ønsker en investor-stat-domstol eller ikke. Svaret fra Europa-minister Elisabeth Vik Aspaker at de fortsatt hold på å gå gjennom høringsvarene.

Nærings-og fiskeridepartementet sa idag at de kommer til å levere sin konklusjon til regjeringen i august. Hva som blir næringsministerens konklusjon, gjenstår å se.

Et eventuelt forslag om investor-stat-domstol skal ikke behandles i Stortinget, understreket departementet idag. Samtidig ble det påpekt at avgjørelser i denne saken kan falle etter Stortingsvalget i september.

Attac følger saken videre! For å hindre dagens eller neste regjering i å innføre denne domstolen gjennom framtidige handelsavtaler, må saken bli et tema i valgkampen.

Spør partiene i valgkampen om de ønsker en egen domstol for utenlandske selskaper i Norge. Du kan være med å gjøre saken viktig i valgkampen! Har du spørsmål? Ta kontakt med kampanje@attac.no. Du kan også bli med i handelsgruppa i Attac, som jobber med disse spørsmålene. Neste møte er 12. juni. Ingen forhåndskunnskaper kreves!

 

Av Petter Slaatrem Titland, leder i Attac.

Petter Slaatrem Titland