Hva skjer i Attac Norge:

EU og den franske venstresida + Årsmøte i Attac Oslo

6. februar — Kl. 19:00
Skatten Oslo, Oslo

Innledning før årsmøtet: Den franske venstresiden var tidlige pådrivere for det europeiske fellesskapet. For dem framsto unionen som en mulighet til å innføre en solidarisk velferdspolitikk på tvers av kontinentet. Det var også under Sosialistpartiets ledelse at eurosamarbeidet og andre store integrasjonsprosesser ble inngått. I den mer radikale delen av venstresiden, som i Kommunistpartiet, fantes [...]

Landsmøte 2019

2. mars - 3. mars
Frivillighetshuset, K1 (7.etasje), Oslo

Landsmøtet er Attac Norges øverste organ og organisasjonens viktigste møtet i løpet av året.