Hva skjer i Attac Norge:

Logo Globaliseringskonferansen

Globaliseringskonferansen 2018

12. oktober - 14. oktober
Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter, Oslo

Globaliseringskonferansen er den største samlingen av folk som vil gjøre en en annen verden mulig i Norge.

Logo Globaliseringskonferansen

GK2018: Handel på 1-2-3

12. oktober — Kl. 14:00
Globaliseringskonferansen 2018, Hallen 1, DoGA, Oslo

Introduksjonskurs til handelspolitikk

GK2018: Etter neste finanskrise

12. oktober — Kl. 16:00
Globaliseringskonferansen 2018, Hallen 3, DoGA, Oslo

Ti år etter finanskrisa traff med et brak snakker stadig flere om at vi er hodestups på vei inn i den neste. Boligprisene er høyere, og i Norge har vi mer gjeld enn noensinne. Bankene som måtte reddes for ti år siden går med rekordoverskudd, og nye forbruksbanker dukker opp overalt. Det betyr gode dager for noen, men er det en bærekraftig økonomisk utvikling? Og hvordan står vi rustet for å møte en ny krise, økonomisk, politisk og sosialt?

Logo Globaliseringskonferansen

GK2018: Kampen om vannet

13. oktober — Kl. 12:00
Globaliseringskonferansen 2018 – Kirkerommet, Jakobs kirke, Oslo

Rent vann er en stadig mer begrenset ressurs og et maktmiddel. Hvem har makten over vannet, og hvordan kan både makten og vannet forvaltes på en mer bærekraftig måte?