Møter i Attac Aust-Agder

  Åpent treff i Arendal

  31. januar 2017
  Prana Kafé, Arendal
  Arrangør(er): Attac Aust-Agder

  Interessert i Attac? Bli med på månedlige Attac-treff i Arendal.

  Medlemstreff i Attac Aust-Agder

  28. mars 2017
  Kafé Lindvedske Hus, Arendal
  Arrangør(er): Attac Aust-Agder

  Månedlig treff for Attac Aust-Agder

  Medlemstreff i Attac Aust-Agder

  9. mai 2017
  Kafé Lindvedske Hus, Arendal
  Arrangør(er): Attac Aust-Agder

  På denne samlinga vil vi snakke eindel om korleis Attac skal profilere seg og få reist viktige debattar under Arendalsuka. Henni og Torolf vil informere på samlinga om kva som pr 9.mai er avklart med Attac sentralt og Arendal Bibliotek ang. Attac og Arendalsuka: • aktuelle saker/tema å prioritere? • status for planane vi tidligare [...]

  Medlemstreff i Attac Aust-Agder

  13. juni 2017
  Kokkeplassen gård, Arendal
  Arrangør(er): Attac Aust-Agder

  Sommeravslutning med besøk av leder Petter Slaatrem Titland og planlegging for Arendalsuka.

  Varslere på Arendalsuka: Når enkeltmennesker står opp mot urettferdighet

  14. august 2017
  Auditoriet på Arendal bibliotek, Arendal
  Arrangør(er): Attac Aust-Agder

  «Lux Leaks» fra november 2014 var den første lekkasjen som viste omfanget av systematisk og aggressiv skatteplanlegging. Senere kom "Swiss Leaks" og "Panama Papers" i 2015 og 2016. Lekkasjene har ført til et paradigmeskifte i arbeidet for skatterettferdighet. Kom og se filmen om varslerne som stod bak lekkasjen.

  Medlemstreff Aust-Agder

  26. september 2017
  Hong Kong Restaurant, Arendal
  Arrangør(er): Attac Aust-Agder

  Attac Aust-Agder har månedlige treff for medlemmer og andre interesserte.

  Medlemstreff

  31. oktober 2017
  Hong Kong Restaurant, Arendal
  Arrangør(er): Attac Aust-Agder

  Medlemstreff for medlemmer i Attac Aust-Agder og andre interesserte

  Medlemstreff Attac Aust-Agder

  28. november 2017
  Hong Kong Restaurant, Arendal
  Arrangør(er): Attac Aust-Agder

  Medlemmar i Attac Aust-Agder og andre interesserte blir med dette invitert til den månadlege samlinga i Attac Aust-Agder.

  Juleavslutning i Aust-Agder

  20. desember 2017
  Hjemme hos Henni, Grimstad
  Arrangør(er): Attac Aust-Agder

  Attac Aust-Agder inviteret til juleavslutning med innledning.

  Møte om skatteparadis

  30. januar 2018
  Fagforeningenes Hus, Arendal
  Arrangør(er): Attac Aust-Agder

  Attac Aust-Agder inviterer til åpent møte om skatteparadis.

  Medlemstreff Attac Aust-Agder

  21. mars 2018
  Hong Kong Restaurant, Arendal
  Arrangør(er): Attac Aust-Agder

  Medlemmar i Attac Aust-Agder og andre interesserte blir med dette invitert til den månadlege samlinga i Attac Aust-Agder.

  Medlemstreff Attac Aust-Agder

  24. april 2018
  Hong Kong Restaurant, Arendal
  Arrangør(er): Attac Aust-Agder

  Medlemmar i Attac Aust-Agder og andre interesserte blir med dette invitert til den månadlege samlinga i Attac Aust-Agder.

  Attac på Arendalsuka

  13. august 2018
  Arrangør(er): Attac Aust-Agder

  Regn med å se oss på Arendalsuka også i år! Vi legger planene nå.