Arrangementsarrangører

Møter i Attac Norge

  Styremøte i Attac Norge

  19. januar 2013
  Arrangør(er): Attac Norge

  19.- 20. januar er det styremøte i Attac Norge. Styret, inkludert varaene, blir innkalt. Det er mulig for lokallag og arbeidsgrupper å melde inn saker til møtet samt delta som observatør (se under). Fra vedtektene: §6.3 STYRET (...) Alle godkjente aktive lokallag skal få tilsendt styremøtenes dagsorden og sakspapirer på samme måte som ordinære styremedlemmer. [...]

  Juleavslutning

  5. desember 2012
  Et hyggelig sted, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Vi inviterer alle venner av Attac til juleavslutning. Sted: TBA Kl.: 20.00 Hold av datoen så kommer vi straks tilbake med sted! Følg med. Du kan også følge med på facebook.

  Tirsdagsseminar 3: Samordnet kamp i Europa

  20. november 2012
  Blindern, Harriet Holters hus, seminarrom 150, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Attac har i høst hatt en møteserie om krisa i Europa. På dette tredje tirsdagsseminaret fokuserer vi på bevegelsene og alliansene av motstand som i en rekke europeiske land er i ferd med å vokse fram i protest mot den politiske elitens krisehåndtering, og hvordan disse jobber for å samordne seg. Idar Helle (historiker) vil [...]

  #14N - Europa gjør opprør

  14. november 2012
  Spanias ambassade og EUs delegasjon til Norge, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Onsdag 14. november går fagbevegelsen, sosiale bevegelser og den europeiske faglige samorganisasjonen ETUC sammen om det som kan bli den første virkelige europeiske generalstreiken mot den samfunnsødeleggende krisepolitikken i eurosonen. Det blir full generalstreik for millioner av arbeidstakere i seks av de mest utsatte landene. Samme dag vil de tilsluttede organisasjonene og enkeltpersonene som ønsker å uttrykke solidaritet med befolkningen i kuttlandene i EU samles til politiske punktdemonstrasjoner i Oslo.

  Attac på Globaliseringskonferansen 2012

  1. november 2012
  Folkets Hus, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Attac-guide til Globaliseringskonferansen 2012 Attac var en av initiativtakerne til opprettelsen av det første Verdens Sosiale Forum i Porto Alegre i Brasil i 2001. Siden har vi vært aktive arrangører og deltakere på både Verdens, Europas og Norges Sosiale Forum. I år er det klart for Norges Sosiale Forum, også kalt Globaliseringskonferansen, for 11. gang, også [...]

  Tirsdagsseminar 2: EUs håndtering av finans- og gjeldskrisen

  30. oktober 2012
  Blindern, Harriet Holters hus, seminarrom 150, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Attacs tirsdagsseminarer om Europa høsten 2012 Attac vil arrangere i alt tre tirsdagsseminarer om Europa i løpet av oktober og november. Seminarene er åpne for alle – men for å få tilsendt relevante artikler samt informasjon om hvordan Attac arbeider på europeisk nivå er det hyggelig om du tar kontakt med oss. Meld deg på til [...]

  Møte i det europeiske Attac-nettverket (Attac-sem)

  8. juni 2012
  Solidaritetshuset, Oslo, Norway
  Arrangør(er): Attac Internasjonalt

  Attac-sem er de fysiske møtene i det europeiske Attac-nettverket (EAN). Nettverket møtes en gang i halvåret og denne våren er det Norge som er vertskap. Forrige møte var i Barcelona i januar. I Europa er det Attac-avdelinger i Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland, Polen, Ungarn, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Hellas, Portugal, Spania, Belgia, Nederland og Sveits. [...]

  Styremøte i Attac Norge

  2. juni 2012
  A35, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Lørdag 2. juni er det styremøte i Attac Norge. Styret, inkludert varaene, er innkalt. Møtet vil bli i møtelokalet til SV og Senterpartiet i Akersgata 35. Møteramme er 9- 18. Det blir felles middag etter møtet. Det er mulig for lokallag og arbeidsgrupper å melde inn saker til møtet samt delta som observatør (se under). [...]

  #M12 - SOLIDARITETSMARKERING

  12. mai 2012
  Eidsvolls plass (foran Stortinget), Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  12. mai tar mennesker over hele verden til gatene for å vise sin motstand mot den skjeve fordelingen av ressurser og mot kriseløsningene som har blitt diktert av markedene. Vi ønsker å vise solidaritet med de ungdommene, arbeidsledige, studentene og vanlige folk som er satt til å betale regninga etter krisa. I Spania er over [...]

  Frigjøring fra finansmarkedene - nå starter Europa-kampanjen vår!

  9. mai 2012
  Attac-kontoret på Solidaritetshuset, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Onsdag 9. mai tar vi et steg videre i Attac og inviterer til oppstart  av europeisk kampanjegruppe. Dette vil være vårt bidrag til det  europeiske Attac-nettverkets kampanje ”Frigjøring fra finansmarkedene”. Det vi ønsker å gjøre denne oppstartskvelden er å samle alle i Attac  som er opptatt av gjeldskrisa og massearbeidsløsheten i Europa, og som også [...]

10 11 12 13 14