Landsmøte 2018

Attac Norge

3. mars - 4. mars
Frivillighetshuset, K1 (7.etasje), Kolstadgata 1, Oslo

Lokallag, arbeidsgrupper, styre, utvalg, fagråd og øvrige medlemmer i Attac Norge inviteres til landsmøte i Oslo 3. -5. mars på Tøyen, Oslo.

Landsmøtet er Attacs øverste organ og avholdes en gang i året. Her kan alle medlemmer delta, men med ulike rettigheter. Delegater har tale,- forslags- og stemmerett. Disse velges i lokallagene og arbeidsgruppene. Øvrige medlemmer kan møte som observatører og kan innvilges talerett av landsmøtet.

Alle ordinære medlemmer har rett til å stille som observatør. Assosierte medlemmer har samme rettighet.

Frist for påmelding for delegater og observatører er 23. februar, en uke før landsmøtet. Lokallagene og arbeidsgruppene sender liste over valgte delegater. Ønsker du å melde deg på som observatør send mail til attac@attac.no.

Landsmøtet skal:

  • Godkjenne innkalling og dagsorden
  • Godkjenne årsberetning og regnskap, samt vedta budsjett for påfølgende periode.
  • Velge leder, nestleder og arbeidsutvalg på grunnlag av valgkomiteens innstilling
  • Velge en kontrollkomite og valgkomite
  • Behandle innkomne forslag til endring av politisk plattform, politiske uttalelser og vedtekter.
  • Vedta arbeidsplan for Attac
  • Fastsette medlemskontingenten
  • Velge revisor

Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtekter og politisk plattform er 26. januar.

Se vedtektene for ytterligere avklaringer hva gjelder landsmøtet.

Landsmøtet holdes lørdag 3.-4. mars i Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo.

Delegater tilbys reiseutjevning for reise til landsmøtet mot at kvittering og reiseregning leveres inn senest én måned etter at landsmøtet er avholdt.

Arrangør(er):