applaus på landsmøtet 2017

Landsmøte 2018

Attac Norge

3. mars - 4. mars
Frivillighetshuset, K1 (7.etasje), Kolstadgata 1, Oslo

Lokallag, arbeidsgrupper, styre, utvalg, fagråd og øvrige medlemmer i Attac Norge inviteres til landsmøte i Oslo 3. og 4. mars på Tøyen, Oslo.

Påmeldingskjema Program Saksdokumenter

Landsmøtet er Attacs øverste organ og avholdes en gang i året. Her kan alle medlemmer delta, men med ulike rettigheter. Delegater har tale,- forslags- og stemmerett. Disse velges i lokallagene og arbeidsgruppene. Vedtatt delegatfordeling ligger til grunn for valg av delegater.
Øvrige medlemmer kan møte som observatører og kan innvilges talerett av landsmøtet. Alle ordinære medlemmer har rett til å stille som observatør. Assosierte medlemmer har samme rettighet. Se vedtektene for ytterligere avklaringer hva gjelder landsmøtet.

Frist for påmelding for delegater og observatører er 23. februar, en uke før landsmøtet. Lokallagene og arbeidsgruppene sender liste over valgte delegater. Bruk påmeldingskjema under.

Program og dagsorden

Fredag 2. mars: Formøte: Feminisme og nyliberalisme

Lørdag 3. mars: Landsmøte dag 1

7. etasje, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo
9.00- 9.30 Film, kaffe og registering
9.30- 10.00 Konstituering og gjennomgang av landsmøtepapirene
Leder åpner møtet.
Møteledere tar over når valgt.
– Valg av møteledelse, referenter og protokollunderskrivere
– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Godkjenning av forretningsorden og andre sakspapirer

10.00–10.15 Leders tale

10.15- 11.00 Beretninger og generaldebatt
– Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger
– Generaldebatt

11.00- 11.10 Pause
11.10- 11.30 Hilsningstale
fra Anja Bakken Rise, leder Fremtiden i Våre Hender
Tema: investeringer

11.30- 12.00 Politisk plattform
– Plenumsdebatt og vedtak

12.00- 12.30 Vedtekter
– Plenumsdebatt og vedtak om på punktene 6 (lokallag) og 4 (andre mindre forslag). Hvis det blir tid kan 3 (disiplinærtiltak) også tas her.

12.30- 13.30 Lunsj

13.30- 14.30 Vedtekter fortsatt
– Plenumsdebatt og vedtak på punktene 1 (styret og AU), 2 (landsråd og fagråd), 5 (assosiert medlemskap) og 3 (disiplinærtiltak)

14.30- 14.45 Arbeidsplan
– Fremlegging av styrets innstilling

14.45-15.00 Pause

15.00- 16.00 Arbeidsplan fortsatt
– Gruppediskusjon
– Plenumsdebatt

16:00-17:00 Uttalelser
– Plenumsdebatt

Resten av dagen: Landsmøteseminar på Vespa og Humla, Københavngata 2, Oslo

17.30-19.00 Politisk innledning med diskusjon:

«Bistand og business»

Utviklingsminister Nicolai Astrup vil satse mer på næringslivet i Norges utviklingspolitikk framover. Dette har vært den britiske konservative regjeringens politikk de siste årene, så vi har invitert vår britiske søsterorganisasjon, Global Justice Now, til å snakke om sin kritikk av den britiske politikken, og hva vi kan lære av det i Norge.

19.00 Felles middag
OBS: middag betales selv. Bindende påmelding til middagen innen mandag 26. februar.

Søndag 4. mars: Landsmøte dag 2

7. etasje, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo

09.00-10.00 Kaffe og lesepause

10.00-10.45 Vedtak uttalelser

10.45- 11.15 Vedtak arbeidsplan

11.15-11.45 Pause med underholdning fra SambAttac

11.45-12.30 Regnskap og budsjett

12.30- 13.30 Lunsj

13.30- 14.00 Valg
Styret, valgkomité, kontrollkomité og revisor velges.

14.00 Landsmøtet avsluttes

Saksdokumenter

Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtekter og politisk plattform var 26. januar. Gjeldende politisk plattform og vedtekter ligger til grunn for endringsforslag her.
Forslag til budsjett, uttalelser og arbeidsplanen bør sendes inn innen så snart som mulig (send til attac@attac.no).

Om landsmøtet

Delegatfordeling Attac Norges landsmøte 2018 Forklaring til landsmøte Forslag til forretningsorden Program

Innkomne forslag

Innkomne endringsforslag til plattform Innkomne endringsforslag til vedtekter Styrets innstilling til arbeidsplan 2018-2019 Budsjett Attac Norge 2018 Valgkomiteens innstilling 2018-19

Uttalelser

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til uttalelser.

Maler for endringsforslag

Bruk disse for å fremme endringsforslag til de innkomne forslagene.
Mal for endringsforslag til arbeidsplan Mal for endringsforslag til budsjett Mal for endringsforslag til uttalelser Mal for forslag til nye kandidater til valg

Påmelding til landsmøte 2018

Personlig informasjon

Ditt navn (obligatorisk)

Medlemsnummer

E-post (obligatorisk)

Adresse:

Telefon:

Deltagerinformasjon

Hvis du er delegat, oppgi hvilket lokallag eller arbeidsgruppe du er valgt fra. Oppgi gjerne også tilhørighet hvis du er observatør.

Møter som Observatør fra:Delegat for:

Deltar på lørdag med landsseminarlørdag kun landsmøtekun landsseminar lørdagsøndag

Spesielle matpreferanser:


Annen beskjed om mat

Vi tar hensyn til dette både under landsmøtet og på landsmøte-middagen.

Landsmøtemiddag lørdag kveld: Middagen dekkes ikke, du må betale selv på stedet. Påmelding til middag er bindende og vi må ha avbestilling/etterpåmelding seinest mandag 26. februar.

Reise og opphold


Delegater kan søke reisedekning. Attac dekker billigste transport for delegater. Reisestøtten utbetales i etterkant. Originale kvitteringer må skannes og reiseregningsskjema fylles ut. Dette må senest sendes til attac@attac.no innen 4. april 2018 for at reisen skal kunne dekkes.

Vi kan forsøke å hjelpe tilreisende med privat innkvartering hos andre Attac'ere. Delegater vil bli prioritert.

Last ned reiseregningsskjema

Arrangør(er):