– Oljefondet må ta tap i Hellas!

16. mars 2012Europa | Gjeld | Pressemeldinger
Stikkord: , , , ,

I dag la Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) fram sin årsrapport for 2011. Tallene var tydelige, fondet tapte 86 milliarder på finansmarkedene i fjor. Under talen kom det også fram at Oljefondet stemte mot restrukturering av den greske gjelda. – Den norske staten og oljefondet har ødslet bort verdier tilsvarende en tiendedel av et statsbudsjett i fjor. Samtidig stiller finansministeren og hans fondsforvaltere harde krav til at Hellas, Spania og Irland – som lider under den europeiske finans- og gjeldskrisen – skal innfri sine låneforpliktelser overfor Norge under stadig hardere nedbetalingsvilkår. Ved å opptre som «åger-karl» i stort europeisk format bidrar oljefondet og norske politiske myndigheter til svekking av offentlig velferd, en ekstrem fattigdomsutvikling i Sør-Europa og en arbeidsløshet blant ungdom opp mot 40-50 prosent i land som Hellas og Spania, sier Attac-lederen. Attac Norge går inn for at Oljefondet skal avskrive inntil 80 prosent av sine investeringer i statsobligasjoner og annen statsgjeld i Hellas som endelige tap. – Dette er gjeld Hellas uansett vil ha svært vanskelig for å betale tilbake. Ved å ettergi gjelden gir en.

Attac Norges 11. landsmøte vel overstått

2. mars 2012Attac
Stikkord: , , , ,

Delegater fra hele landet møttes i helgen for å bestemme Attacs vei videre etter et år med vekst og større relevans enn noen gang. Men itno kjem ta seg sjøl. I styrets beretning og under lokallagenes presentasjon over aktiviteter i året som har gått er det tydelig at oppgangen skyldes hardt arbeid fra både sentralt og lokalt. Samtidig har et år med en forsterkning av finanskrisa og oppstanden av en rekke sosiale bevegelser som en reaksjon mot urimelig kuttpolitikk ført til at Attacs saker er satt høyt på dagsorden. Skatteparadisfrie soner blir hovedprioritering Arbeidsplanen som ble vedtatt på søndag slår fast skatteparadisfrie soner som hovedkampanje med tre andre arbeidsområder som skal være hoved fokuset for Attac i året som kommer. Målet for kampanjen skal være å få flest mulig kommuner og andre institusjoner erklærer seg som skatteparadisfrie soner, og på denne måten forplikter seg til å unnlate å kjøpe tjenester fra selskaper som benytter seg av skatteparadiser. I motsetning til tidligere kampanjer vil skatteparadisfrie soner kampanjen strekke seg.

LANDSMØTET 2012: Attac Norge i vekst

24. februar 2012Attac
Stikkord:

25. og 26. februar 2012 avholder Attac Norge sitt 11. landsmøte.  Attac Norge går inn i en ny periode med økt oppmerksomhet og medlemsvekst i ryggen. Gjennom hele 2011 fikk vi 2-3 nye medlemmer hver uke. «Vi har tenkt å gå inn i en ny periode med enda høyere aktivitet og fortsatt medlemsvekst» sier Benedikte Pryneid Hansen, som stiller til gjenvalg som leder for andre gang. Fokus på krisa i Europa blir et naturlig tema for Attac å arbeide med i perioden som kommer. «Våre alternativer trengs i debatten. Det er tydelig for de aller fleste at den medisinen troikaen IMF, EU og den europeiske sentralbanken foreskriver ikke virker. Tvert i mot gjør den vondt verre. Kreditorene må ta betydelige tap, de må stilles til ansvar for en uansvarlig utlånspolitikk. En gjeldsrevisjon som inkluderer befolkningen og sivilsamfunnsorganisasjonene må på plass, og gjeldsslette er eneste løsning for å få de søreuropeiske landene ut av krisa» Kampen mot skatteparadis står også på dagsorden i perioden som kommer. «Skatteparadisene er en viktig årsak til den siste.

Ny Utveier-redaktør på plass

1. februar 2012Attac
Stikkord:

Petter Slattrem Titland er den nye redaktøren for Attacs magasin Utveier. Han er en aktivist med mange jern i ilden, med bakgrunn fra blant annet Latin-Amerika-gruppene og aksjonsgruppa Planka Oslo som jobber for gratis kollektivtransport. Planleggingen av nye nummer allerede i gang, i tett samarbeid med den frivillige redaksjonen i Utveier. Den nye redaktøren vil videreføre magasinets sterke sider, med et bredt spenn av temaer og med mange gode skribenter. – Tematisk fokuserte nummer tror jeg er Utveiers styrke. Jeg brukte selv nummeret om New Public Managment da jeg leste meg opp på temaet. I Utveier NPM-utgave var det en fin blanding av stoff fra fagfolk, akademikere og aktivister. I tillegg til å markere Attacs politikk, kan Utveier være en kilde til utdanning og inspirasjon for mange mennesker utenfor Attacs medlemsfære, som liker Attacs politikk, sier han. Den nye redaktøren er allerede i gang med å lage planene for årets utgaver av Utveier, sammen med redaksjonen av frivillige. Krisa og det sosiale opprøret i Europa kommer til å bli et viktig tema, men f.

Høring om land-for-land-rapportering

31. januar 2012Skatterettferdighet
Stikkord: ,

Land-for-land-rapportering er et viktig redskap for åpenhet om multinasjonale selskapers aktivitet. Finansdepartementet foretar nå en høring om bestemmelser om land-for-land-rapportering og Attac Norge har sendt inn høringsuttalelse. Med skitne penger tenker de fleste på penger som er tjent på kriminalitet som narkotika og våpen, og korrupsjon. Men penger som blir gjemt unna for å unngå å betale skatt er også skitne penger. Dette er et mye større problem: det utgjør to tredjedeler av alle skitne penger. Skatteparadisene spiller en viktig rolle både i skatteunndragelsen og for andre skitne penger fra narkotika, våpen, korrupsjon og menneskehandel. Skatteparadis gjør det lettere å skjule skitne penger. Her kan man opprette et selskap, uten å si hvem som eier det eller vise frem regnskap. Attac krever åpenhet i multinasjonale selskaper gjennom land-for-land-rapportering. Multinasjonale selskaper kan i sine regnskap skjule hvor mye de tjener og hva de skatter i hvert enkelt land. Vi får heller ikke vite hvor de har datterselskaper og datter-datter-selskaper. Åpenhet i regnskapene er det f.