LANDSMØTET 2012: Attac Norge i vekst

24. februar 2012Attac
Stikkord:

25. og 26. februar 2012 avholder Attac Norge sitt 11. landsmøte.  Attac Norge går inn i en ny periode med økt oppmerksomhet og medlemsvekst i ryggen. Gjennom hele 2011 fikk vi 2-3 nye medlemmer hver uke. «Vi har tenkt å gå inn i en ny periode med enda høyere aktivitet og fortsatt medlemsvekst» sier Benedikte Pryneid Hansen, som stiller til gjenvalg som leder for andre gang. Fokus på krisa i Europa blir et naturlig tema for Attac å arbeide med i perioden som kommer. «Våre alternativer trengs i debatten. Det er tydelig for de aller fleste at den medisinen troikaen IMF, EU og den europeiske sentralbanken foreskriver ikke virker. Tvert i mot gjør den vondt verre. Kreditorene må ta betydelige tap, de må stilles til ansvar for en uansvarlig utlånspolitikk. En gjeldsrevisjon som inkluderer befolkningen og sivilsamfunnsorganisasjonene må på plass, og gjeldsslette er eneste løsning for å få de søreuropeiske landene ut av krisa» Kampen mot skatteparadis står også på dagsorden i perioden som kommer. «Skatteparadisene er en viktig årsak til den siste.

Ny Utveier-redaktør på plass

1. februar 2012Attac
Stikkord:

Petter Slattrem Titland er den nye redaktøren for Attacs magasin Utveier. Han er en aktivist med mange jern i ilden, med bakgrunn fra blant annet Latin-Amerika-gruppene og aksjonsgruppa Planka Oslo som jobber for gratis kollektivtransport. Planleggingen av nye nummer allerede i gang, i tett samarbeid med den frivillige redaksjonen i Utveier. Den nye redaktøren vil videreføre magasinets sterke sider, med et bredt spenn av temaer og med mange gode skribenter. – Tematisk fokuserte nummer tror jeg er Utveiers styrke. Jeg brukte selv nummeret om New Public Managment da jeg leste meg opp på temaet. I Utveier NPM-utgave var det en fin blanding av stoff fra fagfolk, akademikere og aktivister. I tillegg til å markere Attacs politikk, kan Utveier være en kilde til utdanning og inspirasjon for mange mennesker utenfor Attacs medlemsfære, som liker Attacs politikk, sier han. Den nye redaktøren er allerede i gang med å lage planene for årets utgaver av Utveier, sammen med redaksjonen av frivillige. Krisa og det sosiale opprøret i Europa kommer til å bli et viktig tema, men f.

Høring om land-for-land-rapportering

31. januar 2012Skatterettferdighet
Stikkord: ,

Land-for-land-rapportering er et viktig redskap for åpenhet om multinasjonale selskapers aktivitet. Finansdepartementet foretar nå en høring om bestemmelser om land-for-land-rapportering og Attac Norge har sendt inn høringsuttalelse. Med skitne penger tenker de fleste på penger som er tjent på kriminalitet som narkotika og våpen, og korrupsjon. Men penger som blir gjemt unna for å unngå å betale skatt er også skitne penger. Dette er et mye større problem: det utgjør to tredjedeler av alle skitne penger. Skatteparadisene spiller en viktig rolle både i skatteunndragelsen og for andre skitne penger fra narkotika, våpen, korrupsjon og menneskehandel. Skatteparadis gjør det lettere å skjule skitne penger. Her kan man opprette et selskap, uten å si hvem som eier det eller vise frem regnskap. Attac krever åpenhet i multinasjonale selskaper gjennom land-for-land-rapportering. Multinasjonale selskaper kan i sine regnskap skjule hvor mye de tjener og hva de skatter i hvert enkelt land. Vi får heller ikke vite hvor de har datterselskaper og datter-datter-selskaper. Åpenhet i regnskapene er det f.

Bli med på skattejakten!

31. januar 2012Skatteparadisfrie soner | Skatterettferdighet
Stikkord:

Attac sin kampanje Skatteparadisfrie soner går ut på at du, om du er aktivist, kommunerepresentant eller sitter i velferdstinget på UiO, kan gjøre din kommune eller universitet skatteparadisfritt. Målet med kampanjen er å få kommuner, universiteter og andre institusjoner skal kreve at tilbyderne i anbudsrundene ikke har noen tilknyttning til skatteparadis og viser full åpenhet gjennom for en land-for-land rapportering. Alle kommuner har allerede en form for standarisert innkjøpsordning, og et krav om skatteparadis i anbudskontrakten vil ikke føre til mer-arbeid for kommunen. En oversikt over eierforhold, fortjeneste og andre nøkkeltall som inngår i en land-for-land rapportering er heller ikke vanskelig for selskapene å produsere. På verdensbasis forsvinner 3100 mrd. $ skattekroner tilhørende felleskapet ut i skatteparadis. I Norge er 7,5 mrd. kroner et konservativt anslag. Selv om u-land er de som blir rammet hardest av ulovlig skatteplanlegging fra multinasjonale selskapers side, er dette et økende problem i norden også. Både den norske regjeringen, EU og FN har uttalt seg svært kritisk til bruk av skatteparadis.

Finansskatt – En populær skatt for innovativ finansiering

30. januar 2012Finansskatt | Publikasjoner
Stikkord: , ,

I UDs nylig utgitte artikkelsamling om finansiell åpenhet bidrar nestleder Ingerid S. Straume og styremedlem Petter Håndlykken med en artikkel om finansskatt. Les den her. Nye skatter er sjelden populære. Finansskatt derimot ser ut til å være verdens mest populære skatt. Tusenvis av sivilsamfunnsorganisasjoner, millioner av aktivister, stadig flere regjeringer og økonomer, og et stort flertall av befolkninga i EU viser en ny meningsmåling, støtter denne skatten som også kalles Robin Hood-skatt. Søndag kunngjorde president Sarkozy at Frankrike vil innføre en 0,1% skatt på alle finansielle transaksjoner. Dette er gode nyheter for oss som har jobbet for denne skatten i mange år, nå må Norge følge på. Artikkelen, «The Financial Transactions Tax: A Popular Source for Innovative Financing», gir en god innføring i hvordan skatt på finanstransaksjoner i tillegg til å gi inntekter til globale fellesgoder også bidrar til bedre regulering av finanssektoren og mer rettferdig fordeling av skattebyrdene. Her kan du lese mer om hva finansskatt er, historien bak forslaget og den siste utviklingen, med både argumenter for.