Bankvask

PageLines- bankvask_elementer.jpg

Til tross for at bankene igjen går med rekordoverskudd, er det få som vet noe om hvordan de skaper sine resultater. Det norske Oljefondet får jevnlig kritisk søkelys rettet mot etikken i sine investeringer – så hvorfor ikke rette samme søkelys mot banksektoren?
Hva investerer bankene i? Hvem låner de penger til? Hva slags etiske retningslinjer har de? Attac har sett nærmere på de fire største bankene i Norge, dette er noe av det vi fant om DNB:

Last ned rapporten
Les hele rapporten for detaljert informasjon om bankenes etikk og investering
DNB er den største bankgruppen, og det største kapitalforvaltningsselskapet, i Norge.

DNB er delvis statseid.

DNB har tilknytning til skatteparadisene Luxembourg, Sveits, City of London, New York City, Singapore, Hong Kong og Cayman Islands. At banken er en aktiv tilrettelegger for skatteparadis er problematisk. Skatteparadis-systemet bidrar til hemmelighold, tilrettelegger for skatteunndragelse og svart økonomi, og hemmer verdiskapning i utviklingsland.

Tidligere studier har også vist at DNB finansierer atomvåpenprodusenten Honeywell International, og flere selskaper som er ansvarlige for grove miljøødeleggelser. I tillegg investerer banken i selskaper involvert i korrupsjon.

Mange av oss har en kunderelasjon til Norges største bank. I fellesskap har vi muligheten til å sende signaler om hva vi ønsker som kunder. Synes du det er greit at DNB har den politikken de har?

Hvis ikke kan du:

  1. Gå til DNB og ta opp disse problemstillingene. Bankfunksjonærer er for det meste hyggelige folk opptatt av å gjøre en god jobb. Fortell dem at du synes det er problematisk at DNB-konsernet har slike koblinger til skatteparadis, og har uklare etiske retningslinjer for utlån.
  2. Hvis de ikke tar deg alvorlig kan du bytte bank til noen som passer din samvittighet bedre. I Norge er det vanskelig å starte bank, og i motsetning til andre land er det få «etiske» banker å velge mellom. Likevel finnes det alternativer.