Noen gode argumenter for å bli med i Attac:

_MG_3557Europa opplever det Røde Kors kaller «den verste humanitære krisa siden 2. verdenskrig».

Det er ikke en naturkatastrofe som har forårsaket dette, men katastrofalt dårlig politikk. Attac samarbeider med organisasjoner og sosiale bevegelser i hele Europa om løsninger på krisa. Dagens politikk gjør befolkningen fattigere og finansbransjen rikere. Det trenger ikke være sånn, og det finnes langt bedre løsninger som gjeldsslette og redningspakker til folk flest, istedenfor til spekulative banker.

Tall buildings of Wall street. (CC-BY-SA: flickr-burker: samat jain)62 personer eier like mye som jordas 3,5 milliarder fattigste gjør til sammen.

Denne enormt skeive fordelingen har bare vokst seg verre de siste ti årene, og selv om verdensøkonomien har vokst mye så har ulikhetene mellom folk økt mer. De viktigste årsakene er til denne utviklingen er:

  • nedprioritering og privatisering av offentlige tjenester, drevet gjennom av nyliberale økonomer og politikere verden over.
  • et fullstendig frislipp av finansmarkedene med stadig flere områder som underlegges spekulative finansmarkeder. Istedenfor langsiktig planlegging for økonomisk vekst som kommer alle til gode blir ressurser og folk pint til det ytterste for kortsiktig gevinst på svingende aksjekurser og lignende finansspekulasjon.
  • bruk av skatteparadis for å unndra seg skatt. Slik blir det lite igjen i fellesskapets kasse, men mye igjen på investorenes hemmelige kontier. 130 000 milliarder kroner er gjemt bort på denne måten av privatpersoner. Det tilsvarer over 100 norske statsbudsjett.

Attac jobber for regulering og skattlegging av finansnæringen, mot skatteparadiser og for at gode offentlige tjenester skal være under demokratisk kontroll.
Demokrati?

Stadig flere handelsavtaler åpner for at selskaper kan saksøke stater hvis demokratisk vedtatt lovgivning kan føre til «tap av framtidig profitt».

Norge har laget en modell for framtidige avtaler med andre enkeltland (såkalte bilaterale handelsavtaler) som har en privat domstol for selskaper skrevet inn i avtalen. Da vil noen selskapers hypotetiske «framtidige profitt» veie tyngre enn miljø, helse, forbrukervern, arbeidsmiljø, faglige rettigheter og sosiale rettigheter. Dette går også utover hva slags lovverk et land tør å utvikle – i frykt for å bli saksøkt. Attac står fremst i kampen mot slike avtaler, både her i Norge og sammen med våre samarbeidspartnere i resten av verden.

Det virker! Attac får gjennomslag.

I 2008 introduserte Attac ideen om land-for-land-rapportering i Norge. Det er et enkelt rapporteringskrav som gjør det vanskeligere å bruke skatteparadis for multinasjonale selskap. Det ble vedtatt i Norge i 2014.

Attac i 1.mai-tog mot TISAAttac har siden starten jobbet for en finansskatt, en liten skatt på alle transaksjoner på finansmarkedene. I 2011 vedtok 11 EU-land, inkludert Frankrike og Tyskland, å innføre en slik skatt.

Attac har sammen med andre organisasjoner jobbet hardt for gjeldsslette til de fattigeste landene, og Norge har gjort akkurat det. Norge har også, som første kreditor-land, gjennomført en såkalt gjeldsrevisjon, der man har undersøkt om de vilkårene lånene ble gitt på var rimelige og rettferdige. Lån gitt på urimelige og urettferdige vilkår, eller til diktatorer som ikke har brukt dem til befolkningens beste, har blitt slettet.

Vi har sørget for at handelsavtalene TTIP og TISA har blitt kjent, og vi har sørget for en kritisk debatt om dem. Sammen kan vi hindre at avtalene skader demokratiet vårt.

En annen verden er mulig – med Attac!