Blogg

På Attac-bloggen skriver både aktivister og eksperter om global ulikhet og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk.
Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Fransk uro over CETA-avtalen

1. november 2017Blogg | Handelspolitikk
Stikkord: , , , ,

Det er ikkje berre arbeidstakarinteressene som blir den tapande part i den økonomiske krigen mellom bedrifter over landegrensene som det «den nye generasjonen handelsavtalar» legg opp til. Handelsavtalane er også ein trussel mot miljøet, skriver Odd Tarberg på Attac-bloggen.

Persondata på få hender

25. oktober 2017Blogg
Stikkord: , , ,

Med ei utvikling der nokre få store selskap har veldig mykje informasjon om korleis kvar og ein av oss fer fram på internett, er det presserande at myndigheitene også hengjer med, skriv Mads Opheim på Attac-bloggen.