Blogg

På Attac-bloggen skriver både aktivister og eksperter om global ulikhet og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk.
Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Småbrukarane fører ein global kamp

11. oktober 2017Blogg
Stikkord: , ,

Me småbrukarar manglar garantiar som sikrar vår kultur, identitet og tradisjon. I dag blir vår eksistens som samfunnsgruppe trua av eit nyliberalt og kapitalistisk system der profitt trumfar velferd, skriver Marlyn Martínez og Dioneider Carrascal fra Nettverket for småbrukere i Colombia.

Hit, men ikke lenger

12. september 2017Blogg
Stikkord: , ,

Klimaendringene engasjerer. Vi ser det i forbindelse med valget hjemme i Norge, satsningen på fornybar energi verden over, og i den sterke motstanden mot president Trump’s tilbaketrekking fra Paris-avtalen.