Velkommen til Attacs blogg

På Attac-bloggen skriver både aktivister og eksperter om global ulikhet og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk. Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Clifton Mark 28. mars 2019

Troen på meritokrati er ikke bare falsk: den er farlig

Clifton Mark

Meritokrati er blitt et ledende sosialt ideal. Politikere på tvers av hele det ideologiske spekteret vender kontinuerlig tilbake til temaet om at livets goder – penger, makt, arbeidsplasser, opptak til universiteter – skal distribueres etter dyktighet og innsats.

Les mer
Stefano Marcuzzi og Alessio Terzi 11. mars 2019

Havner nasjonalstatene i skyggen av de multinasjonale selskapene?

Stefano Marcuzzi og Alessio Terzi

I fraværet av at myndighetene handler for å adressere dagens mest presserende globale problemer, tilbyr multinasjonale selskaper sine egne løsninger. Som i det 17. århundret, da europeiske aksjeselskaper bygget private empirier, står suverenitetens framtid på spill.

Les mer
Martine Kopstad Floeng 8. mars 2019

WTO trekker kvinnekortet

Martine Kopstad Floeng

De store teknologigigantene har satt seg et mål om å endre spillereglene i WTO.  For å få dette til, spiller de på kjønnsspørsmål og kvinnekamp.

Les mer