Velkommen til Attacs blogg

På Attac-bloggen skriver både aktivister og eksperter om global ulikhet og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk. Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Persondata på få hender

Mads Opheim
Mads Opheim
25. oktober 2017Blogg

Med ei utvikling der nokre få store selskap har veldig mykje informasjon om korleis kvar og ein av oss fer fram på internett, er det presserande at myndigheitene også hengjer med, skriv Mads Opheim på Attac-bloggen…

Les mer

Småbrukarane fører ein global kamp

Marlyn Martínez og Dioneider Carrascal
Marlyn Martínez og Dioneider Carrascal
11. oktober 2017Blogg

Me småbrukarar manglar garantiar som sikrar vår kultur, identitet og tradisjon. I dag blir vår eksistens som samfunnsgruppe trua av eit nyliberalt og kapitalistisk system der profitt trumfar velferd, skriver Marlyn Martínez og Dioneider Carrascal fra Nettverket for småbrukere i Colombia…

Les mer

Fra Panama-papirene til global rettferdighet

Trygve Larsen Morset
Trygve Larsen Morset
14. september 2017Blogg

Skal verden få bukt med den stadig økende ulikheten, må vi også få slutt på bruken av skatteparadis. Kampen står nå, og mye tyder på at de kommende årene kan bli vendepunktet vi har ventet på, både når det gjelder skatteparadis og andre årsaker til ulikhet…

Les mer

Hit, men ikke lenger

Veera Mo
Veera Mo
12. september 2017Blogg

Klimaendringene engasjerer. Vi ser det i forbindelse med valget hjemme i Norge, satsningen på fornybar energi verden over, og i den sterke motstanden mot president Trump’s tilbaketrekking fra Paris-avtalen…

Les mer

Den greske gjeldskrisa

Magnus Furre Gjerde
Magnus Furre Gjerde
6. september 2017Blogg

IMF visste godt i forkant av låna at dei ville ha negative verknader for den greske befolkninga konkluderar Røyndomskomiteen for gresk statsgjeld…

Les mer