Velkommen til Attacs blogg

På Attac-bloggen skriver både aktivister og eksperter om global ulikhet og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk. Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Hildegunn Gjengedal 12. desember 2017

Kvifor skal vi bry oss med internasjonale handelsreglar?

Hildegunn Gjengedal

Når medlemslanda i WTO i desse dagar møtest til ministermøte i Buenos Aires er også Norges Bondelag på plass. Kvifor det? Norske bønder produserer jo nesten utelukkande for den norske marknaden, kvifor skal vi bry oss med internasjonale handelsreglar.

Les mer
Petter Slaatrem Titland 11. desember 2017

Hvem er denne mannen?

Petter Slaatrem Titland

Jeg fikk æren av å vise fram Latin-Amerikas skadeskutte demokratier, skriver Petter Slaatrem Titland etter en dramatisk start på WTO-toppmøtet i Argentina.

Les mer
Odd Haldgeir Larsen 11. desember 2017

Persondata, fisk og mat på WTO-forhandlingsbordet

Odd Haldgeir Larsen

80-tallets nyliberalisters tro på at handel kan løse alle verdens problemer er betydelig svekket, gjennom finanskrise, sult- og migrasjonskrise, arbeidsledighet og økende internasjonal usikkerhet.

Les mer
Camilla Hansen 29. november 2017

Hvorfor legger vi frem TISA-lekkasjer i Oslo sentrum?

Camilla Hansen

TISA-avtalen forhandles fram bak lukkede dører og dokumentene som viser hva forhandlerne legger på bordet i vårt navn er unntatt offentlighet. Så hemmelige er disse tekstene at de har blitt holdt skjult selv for våre folkevalgte politikere på Stortinget. Noen av dokumentene er til og med merket med at de ikke skal offentliggjøres før fem år etter at avtalen har trådt i kraft.

Les mer
Harald Berger og Marikka Udnæs Elsbak 28. november 2017

Skattesystemet henger igjen i mellomkrigstiden

Harald Berger og Marikka Udnæs Elsbak

Skattleggingen av multinasjonale selskaper henger igjen på 1920-tallet og det sier seg selv at et system laget for snart 100 år siden ikke er rustet for dagens skatteutfordringer.

Les mer