Børskrakk

Børskrakk er en betegnelse som brukes når prisene på børsen faller uvanlig mye på kort tid. Årsaken er som regel en selvforsterkende prisnedgang fordi mange ønsker å selge og få ønsker å kjøpe når det er utsikt til videre fall i kursene. Dermed må selgerne senke prisene mye for å få omsatt verdipapirene.  Hvor stort fall et marked skal ha før det kan kalles et krakk, vil variere. Ved krakket på New York-børsen 29. oktober 1929 falt prisene i markedet elleve prosent i løpet av en dag. Først i juli 1932 nådde markedet bunnen. Da hadde markedet falt 89 prosent fra toppnoteringen før krakket i 1929.

Del med flere!