Bankavgift

En bankavgift kan være en form for finansskatt og kan komme i mange former. I Norge har finanskriseutvalget foreslått at en form for bankavgift som vil legge en avgift på all gjeld banken har utover sin egenkapital. Dette vil skattlegge banker som tar høy risiko, og slik gjøre at bankene er med å betaler for sin implisitte statsgaranti.

Del med flere!