Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål som brukes for å angi verdien av alt som skapes/ produseres i et land. BNP omfatter summen av verdiskapning i all markedsrettet næringsvirksomhet, all offentlig forvaltning, ideell virksomhet og produksjon for eget bruk. BNP brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. BNP er en indikator for samlet verdiskapning i et land og tilsvarer den engelske forkortelsen GDP (Gross Domestic Product).

Del med flere!