Direkte utenlandsinvesteringer (FDI)

Direkte utenlandsinvesteringer (Foreign Direct Investment): Når utenlandske bedrifter eller selskaper kjøper aksjer i lokale selskaper/bedrifter i et land, kjøper opp bedrifter eller starter nye foretak, så kalles det direkte utenlandsinvesteringer, ofte forkortet til det engelske FDI.

Del med flere!