Driftsbalanse

I driftsbalansen inngår handelsbalansen, og rente- og stønadsbalansen. De viktigste postene på rente- og stønadsbalansen er bistand, renteinntekter og -utgifter, og inntekter og utgifter på aksjer.

Del med flere!