Enhetlig skattegrunnlag

Enhetlig skattegrunnlag (”unitary taxation”) er brukt som betegnelse på en metode for beskatning av flerstatlige konserner. Hensikten er å oppnå at grunnlaget for beskatning av et konsern blir fordelt etter mer objektive kriterier mellom de statene der konsernet har virksomhet. Når det samlede enhetlig skattegrunnlaget for hele konsernet er etablert, så  fordeles grunnlaget mellom de statene der konsernet har virksomhet etter fastsatte kriterier. Datterselskapene i hver stat blir skattlagt ut fra ”sin” andel av det samlede skattegrunnlaget. Hvert stat står fritt til å fastsette de skattesatsene som skal gjelde for ”sin” del av grunnlaget. Kriteriene for fordeling av skattegrunnlag kan være:

• andel av konsernets totale omsetning i hver stat
• andel av konsernets verdiskapning i hver stat
• andel av samlet antall medarbeidere i hver stat
• andel av samlet investert kapital i hver stat
• en blanding kriteriene i foregående punkter

Det regnskapsmessige overskuddet i den enkelte stat vil imidlertid ikke lenger ha noen skattemessig betydning, dermed blir også de internpriser konsernet måtte bruke mellom datterselskaper skattemessig sett uinteressante. Det er det samlede regnskapet for konsernet som er basis for skattegrunnlaget. Ordningen innebærer en kraftig administrativ forenkling både for konsernene og skatteadministrasjonene i de enkelte land.

Bruk av tverrstatlig enhetlig skattegrunnlag stammer historisk sett fra slutten av 1800-tallet, da delstater i USA gjorde seg tanker om hvordan skatten fra de trans¬kontinentale jernbaneselskapene burde fordeles mellom delstater. California var en pioner på området. Bakgrunnen her var at næringslivet i Hollywood opplevde en boom i 20-åra, men uten at det kom noen skattbare overskudd i California. Studioene hadde flyttet sine distribusjonsselskaper til nabostaten, skatteparadiset Nevada, og meldte alt sitt overskudd der. Fram til 1930 hadde de fleste av delstatene i USA tatt i bruk denne form for skattlegging. I dag bruker av 16 av delstatene i USA denne formen for skattlegging, men først og fremst for fordeling av skatt innen USA.

Del med flere!