Finansiell aktivitetsskatt

Finansiell aktivitetsskatt er en form for finansskatt, men ulikt finanstransaksjonsskatt så er det ikke transaksjonen som blir skattlagt. En finansiell aktivitetsskatt ligner mer på den vanlige merverdiavgiften, ved at man prøver å skattlegge det en finansinstitusjon har skapt av merverdi i løpet av året. Dette regner man ut ved å se på lønninger og overskudd i selskapene, og så legge en skatt på selskapet utifra dette.

Finanskriseutvalget har foreslått en slik skatt i Norge som en stabilitetsavgift.

Del med flere!