Finansielle aktiviteter

Finansielle aktiviteter er betegnelsen på de aktiviteter som bedrifter og privatpersoner setter i gang for å håndtere sine finansielle interesser. Til støtte for styring av finansielle aktiviteter er det utviklet matematiske analyseteknikker og formler som belyser virkninger av pengeflyt (utgifter og inntekter) og virkninger av risiko.

Del med flere!