Finansskatt

Finansskatt kan referere til flere ting, men Attac mener først og fremst en finanstransaksjonsskatt (Financial transaction tax, FTT).

En finanstransaksjonsskatt er en bitteliten avgift, for eksempel 0,05 prosent, på hver transaksjon på finansmarkedet. Altså vil avgiften bli betalt hver gang noen kjøper en aksje, veksler valuta eller handler med derivater. For de aller fleste som gjør dette vil avgiften være så liten at man knapt vil merke den. En avgift på 0,05 prosent tilsvarer 50 øre i avgift på hver tusenlapp. Vanlig moms i Norge er på 25 prosent, altså 250 kroner på hver tusenlapp.

De som vil merke en finanstransaksjonsskatt er de som handler ofte og mye på finansmarkedene, altså spekulantene. Robothandlere som handler for millioner flere ganger i sekundet vil for eksempel betale svært mye. Slik vil skatten bremse den mest kortsiktige spekulasjonen. Ofte så er det en robothandler tjener på en kortsiktig transaksjon mindre enn 0,05 prosent, og da vil en transaksjonsskatten gjøre det ulønnsomt å gjennomføre handelen.

Ved å bremse kortsiktig spekulasjon kan man dreie finansmarkedene over til langsiktige investeringer, noe som vil være bra for realøkonomien.

Andre former for finansskatt:

Del med flere!