Internprising

Internprising: I følge anslag gjort av Storbritannias regjering skjer 60 % av all handel mellom landene som intern handel mellom datterselskaper i samme multinasjonale konsern. Ved selv å bestemme en internpris på de varer som flyttes mellom ulike land kan selskapet dermed påvirke i hvilket land det regnskapsmessige overskuddet skal oppstå. OECD har fastsatt regler om at internpriser skal settes som om det foregikk et salg på et åpent marked. Dette legges også til grunn av skattemyndighetene i de fleste land. Internprising, eller ”transfer pricing” på engelsk, regnes for å være det viktigste internasjonale skattespørsmålet for multinasjonale selskap.

Mange storselskaper misbruker internprising som en metode for å unngå skatt. Metoden som brukes er ofte å la handelen foregå via et datterselskap i et skatteparadis, og å sørge for at alt regnskapsmessig overskudd oppstår i dette datterselskapet. Datterselskapet i skatteparadiset kjøper sine varer og tjenester langt under markedspris (for å unngå skatt i produsentlandet), og selger varene videre langt over markedspris (for å unngå skatt i salgslandet). Viktige tiltak for å bekjempe misbruk av internprising er ”land for land” rapportering fra multinasjonale selskaper, og bruk av ”enhetlig skattegrunnlag” (Se egen forklaring).

Del med flere!