Kappløp mot bunnen

Stikkord:

Kappløp mot bunnen: Utviklingsland er under et stadig større press for å gjøre seg mer attraktive for utenlandsk kapital. For å lokke til seg investeringer tilpasses skattereglene slik at mange land ender opp med å nærmest subsidiere multinasjonale selskaper. De fattige landene underbyr hverandre til fortjeneste for de store selskapene i et ”kappløp mot bunnen”.

Del med flere!