Land for land-rapportering

”Land for land-rapportering” er betegnelsen på et sett med krav til hvordan multinasjonale selskaper skal legge fram sine regnskaper. Slike krav ble først formulert av ”Tax Justice Network”. Kravene innebærer at multinasjonale selskaper skal publisere separate regnskaper for hvert enkelt av de land konsernet opererer i, og at slike regnskaper skal vise en del viktige nøkkeltall som omsetning, fortjeneste og betalte skatter.

Del med flere!