Makroøkonomi

Makroøkonomi er læren som omhandler nasjonale og internasjonale økonomiske sammenhenger. Mens mikroøkonomi går inn på de enkelte aktørenes, for eksempel husholdninger og bedrifters beslutninger i det økonomiske systemet, handler makroøkonomi om summen av disse enkeltaktørenes valg. Temaer og fenomener som tilhører makroøkonomien er økonomisk vekst, fordeling, arbeidsledighet, forsikring, risikodeling og internasjonal handel. Makroøkonomisk politikk er en samlebetegnelse på områder innenfor politikken som griper sterkt inn i de økonomiske sammenhengene på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Del med flere!