Markedsøkonomi

Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der handel mellom selgere og kjøpere på et marked, fri konkurranse og tilbud og etterspørsel bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser. Eierne av bedriftene konkurrerer om å levere de varer og tjenester kundene/forbrukerne vil ha, og har råderett over det overskuddet som produseres. . Myndighetene griper sjelden direkte inn for å påvirke markedsutviklingen i en bestemt retning. Markedsøkonomi blir ofte assosiert med liberalistiske eller kapitalistiske stater.
Markedsøkonomi er det «motsatte» av planøkonomi. Ingen av disse organiseringsformene eksisterer imidlertid i ren form i noe samfunn. Staten vil normalt ha ansvar for en del grunnleggende samfunnstjenester (utdanning, helsevesen og lignende) og vil søke å regulere både konkurransen og de største utslagene av konjunktursvingninger i markedet.
Ifølge den britiske økonomen Adam Smith på 1700-tallet representerte markedets frie krefter «den usynlige hånd» som en selvregulerende mekanisme som koordinerte økonomien til alles beste.

Del med flere!