Skatteparadis

Skatteparadis: Et skatteparadis er et område eller et land med lover som selskaper eller personer kan benytte seg av for å unndra seg betaling av skatt. Skatteparadis gjør det enklere å skjule skitne penger. Skatteparadiser gir som regel mulighet til å registrere selskaper med full anonymitet for eierne, og med ingen eller minimal skattlegging. Selskaper registrert i skatteparadis spiller en nøkkelrolle når det gjelder å tilrettelegge ulovlig virksomhet av forskjellig slag.

Del med flere!