Attac Norge

Nyhetsbrev
Mai 2011

%

Problemer med å lese eposten?
Klikk her

I dette nyhetsbrevet

Andre nyheter

Velykka Matmakt-seminar

13.mai arrangerte Attac Norge sammen med Spire og Latin-Amerika-gruppene et dagsseminar om Matmakt med utgangspunkt i Matmakt-utvalgets utredning. Debatten gikk bredt med deltagelse fra matvarekjedene, bondeorganisasjoner, økologiske bønder, forskere, politikere, fagforeninger, HSH, solidaritetsorganisasjoner og andre. Totalt deltok rundt 80 stykker på dagseminaret, og minst like mange møte om for paneldebatten og konserten på Jaeger om kvelden.

Fredsmarsj fra Eidsvoll til Eidsvolls plass

Fredsinitativet, der Attac er med, arrangerte i begynnelsen av mai en fredsmarsj som gikk fra Eidsvoll til Eidsvolls plass (foran Stortinget). Attac-lederen holdt en appell for marsjdeltagerne på Eidsvolls plass. Les mer på Fredsmarsj-bloggen.

Nytt skatteparadishefte

Skatteparadis har vært en kjernesak for Attac Norge lenge, og i slutten av april slapp vi et oppdatert hefte om skatteparadis. Heftet har samme format som heftet om finansskatt vi ga ut tidligere i år, slik at vi nå har oppdatert materiale om våre kjernesaker. Heftet gir en kort innføring i hva skatteparadis er, og hva vi kan gjøre med det. Nettsiden skatteparadis.attac.no vil etterhvert være et supplement til heftet med mer utfyllende informasjon om skatteparadis.

Hva skjer i Attac

Følg Attac på Facebook Følg Attac på Twitter

Attac Norge blir 10 år!

31. mai 2001 ble Attac Norge formelt stiftet på Folkets Hus i Oslo. 700 mennesker var til stede og det var knyttet store forventninger til denne nye organisasjonen. Ti år seinere har der skjedd mye, og vi feirer det hele på fredag 27. mai fra kl 17 på Fyrhuset i Kubaparken. Meld deg gjerne på arrangementet på Facebook også.

Attac Norge 10 år

Demonstrasjonene fortsetter i Europa

Puerta del Sol, Madrid

De siste månedene har kampen mot raseringen av det sosiale Europa fortsatt for fullt. I Hellas, Spania, Portugal og Storbrittania blir nedskjæringer og privatisering møtt med demonstrasjoner og streiker. Lørdag 15.mai gikk hundretusenvis ut i Spanias gater under slagordet “Democracia Real YA!!!” – ekte demokrati NÅ!, og de har siden okkupert plasser over hele Spania. Demonstrasjonenes foreløpige topppunkt var søndag 22.mai da over 30 000 deltok i en Tahrir-inspirert okkupasjon av Puerta del Sol-plassen i Madrid.

Attac Norges høringsuttalelse til finanskriseutvalget

Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011-1: Bedre rustet mot finanskriser) kom tidligere i år og har vært sendt ut på høring. Det er et bra utgangspunkt for å forstå finanskrisa, og har flere gode forslag. Samtidig så er det en del mangler og Attac Norge har derfor sendt inn et høringssvar, som også ligger ute på våre nettsider.

Bli med på ENA i sommer

European Network Academy 2011 - Creating our common future

Sett av uka 9. august til 14. august i sommer. Da blir det European Network Academy, en samling for aktivister i sosiale bevegelser i hele Europa. Det er det europeiske Attac-nettverket som i fellesskap arrangerer, men både fagforeninger og aktivister i andre sosiale bevegelser er invitert. Mer informasjon finner du på www.ena2011.eu.

Du har mottat denne eposten fordi du er tilmeldt Attac Norges nyhetsbrev. Du kan melde deg av når du vil ved å sende en mail til nyhetsbrev-leave@attac.no

Attac Norge - Fredensborgveien 6, 0177 OSLO - Telefon: (+47) 22 98 93 04

Dette nyhetsbrevet er støttet av Norad