Organisasjon

Attac er en demokratisk medlemsorganisasjon med en valgt ledelse. Attacs saker og arbeidsområder blir dermed bestemt av medlemmene, både gjennom de initiativ lokallag og enkeltmedlemmer tar, og gjennom demokratiske vedtak på landsmøter.

Organisasjonskart

Attac internasjonalt

Attac Norge er en del av det internasjonale Attac-nettverket. Attac internasjonalt er samarbeid mellom Attac-organisasjonene i ulike land.

Attac Norge

Utvalg og grupper

Hoveddokumenter

Assosierte medlemmer

Flere organisasjoner er kollektivt innmeldt i Attac, og støtter slik vårt arbeid. Det er for tiden:

 • Bryggeri- og mineralvannfabrikkarbeidernes Forening
 • Buskerud Folkehøgskole
 • El& It Forbundet Rogaland Elektromontørforening
 • El&IT-Agder Energiforening
 • El&IT-forbundet
 • Fellesforbundet Avd. 1 Jern & Metall Oslo
 • Heismontørenes Fagforening
 • Juvente
 • Latin-Amerikagruppene i Norge
 • Norsk folkehøgskolelag
 • Norsk Lokomotivmannsforbund
 • Oslo Bygningsarbeiderforening
 • Oslo Grafiske Fagforening
 • Rød Ungdom
 • Rødt
 • Safe
 • Skolenes landsforbund
 • Sosialistisk Ungdom
 • Sosialistisk venstreparti
 • Vin- og Brennevinarbeidernes Forening
 • Miljøpartiet De Grønne

 

Medlemskap

Attac er kollektivt innmeldt i flere samarbeidsorganisasjoner og nettverk. For tiden er det:

 • Tax Justice Network
 • Robin Hood-skattkampanjen
 • Slett U-Landsgjelda (SLUG)
 • Norges Sosiale Forum (Globaliseringskonferansen)
 • Handelskampanjen
 • Fredsinitiativet
 • Forum for Utvikling og Miljø
 • Global