Attac foran Børsen 15. oktober 2008

Grupper og utvalg

I tillegg til lokallagene har Attac arbeidsgrupper, nedsatte utvalg og Attac-skolen som jobber med spesielle områder.

Arbeidsgrupper:

Arbeidsgruppene er selvstendige aktivistgrupper for de som vil dykke dypere ned i Attacs saker, og være med å utvikle politikken vår. Arbeidsgruppene bruker både tid på å sette seg inn i saker, og på å lage arrangement, tekster eller aksjoner.

Skattegruppa

kiste_ill
Skattegruppa i Attac er en arbeidsgruppe som jobber med temaene skatteflukt, skatteunndragelser, skatteparadis, finansmarkeder med mer. Våre aktiviteter dekker et stort spekter. Blant annet arrangerer vi debatter, utformer politikk, skriver kronikker og påvirker politikere. Skattegruppa møtes jevnlig i Oslo, men også de som bor andre steder i landet kan være med.

Interessert i å bidra i skattegruppa, eller lyst å motta informasjon på epostlista vår? Ta kontakt med oss på kampanje@attac.no.

Europagruppa

MG_3557-150x150Europagruppa jobber med sosiale bevegelser, krise, gjeld og innstrammingspolitikk i Europa. Gruppa jobber tett med Attac-avdelinger og andre sosiale bevegelser i resten av Europa, gjennom Attac Norges internasjonale utvalg. Vil du være med, ta kontakt med oss på kampanje@attac.no.
Møter med Europagruppa

 HandelsgruppaTTIP-motorsag

Vil du være med å stoppe TTIP og TiSA? Eller synes du ikke det er rimelig at multinasjonale selskaper kan saksøke stater når lover kommer i veien for selskapenes profitt? Handelsgruppa jobber med handelspolitikk, og spesielt med ulike handelsavtaler som i all hovedsak blir laget på selskapenes premisser. Forkortelsene og det juridiske språket kan virke skremmende, men med kunnskap kan vi skape et mer rettferdig internasjonalt handelssystem. Vi har klart å stanse urimelige og urettferdige handelsavtaler før, og kan gjøre det igjen. Vil du være med, ta kontakt med oss på kampanje@attac.no.
Møter med Handelsgruppa

Utvalg:

Utvalgene er en del av Attacs formelle organisasjon, og er vedtektsfestet. Fagrådet koordineres av en utnevnt ansvarlig fra styret, mens hele det internasjonale utvalget er utpekt av styret.

Internasjonalt utvalg (IU)

Internasjonalt utvalg er nedsatt av Attacs styre og har hovedansvaret for å følge opp Attac Norges samarbeid med andre Attac-organisasjoner og med andre internasjonale nettverk vi er en del av (som European Sosial Forum og World Social Forum).

Fagrådet

Fagrådet består av akademikere og forskere med faglig bakgrunn og utdannelse relevant for Attacs saker. Fagrådet er en ressursgruppe for resten av Attac, men jobber også av og til på selvstendig basis. Har du spørsmål om fagrådet ta kontakt med fagrådskoordinator Einar Braathen.

 Attac-skolen:

-kunnskap for aktivismeAttac-skolen logo 310x315

Attac-skolen er for den som søker kunnskap om globale spørsmål og vil drive aktivisme! På Attac-skolen jobber vi både med temaområdene Attac er opptatt av, men også med andre elementer som kan bidra til større, bedre og bredere aktivisme blant våre medlemmer. Attac-skolen startet i 2014. I år vil vi ha et arrangement både på våren og på høsten. Følg med i kalenderen og på facebook for annonsering av arrangementer på Attac-skolen.

Avholdte og kommende Attac-skole-kurs