Styret i Attac Norge 2017-2018

Martine Kopstad FloengMartine Kopstad Floeng (f. 1990) er leder i Attac Norge. Hun valgt av landsmøtet som fungerende leder fra 1. oktober, mens Petter Slaatrem Titland er i foreldrepermisjon. Før det var hun 1. nestleder i organisasjonen.
Hun er har organisasjonserfaring fra FIVAS, Fellesutvalget for Palestina, som styremedlem i ForUM og som frivillig for Fellesrådet for Afrika. Martine har en bachelorgrad i utviklingsstudier fra HiOA og en mastergrad fra SOAS i klima – og miljøpolitikk med fordypning i internasjonal økonomi. Hun har også studert fransk ved universitetet i Normandie, og samfunnsøkonomi ved UiO.

Mathilde Dahl er nestleder i Attac. Hun bor i Oslo og har master i globalisering, global politikk og kultur. Hun var med å starte opp igjen lokallaget Attac Trondheim og har vært praktikant hos vår søsterorganisasjon Global Justice Now. Hun og søsteren driver også en politisk podcast.
Joakim MøllersenJoakim Møllersen (f. 1984) er styremedlem. Han er vekter og redaktør for nettstedet Radikal Portal. Han har organisasjonserfaring fra Operasjon Dagsverk, og har sittet tre år i styret i Radikalt økonominettverk. Han har en bachelor i samfunnsøkonomi fra NTNU, og har studert statsvitenskap, spansk og portugisisk.
Ann Christin Billing (f. 1967) er billedkunstner og har mastergrad fra Institutt for Tekstil ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har blant annet jobbet med stedsspesifikke og aktivistiske kunstprosjekter der publikum har medvirket i prosessen. Hun var med å starte Folkeaksjonen mot TISA i januar 2015. Folkeaksjonen sprer informasjon om TISA på daglig basis og har arrangert og deltatt i demonstrasjoner mot TISA. Ann Christin ønsker å jobbe for å stoppe TISA, TTIP og lignende avtaler.
Aksel Nærstad
Aksel Nærstad (f. 1952) har en omfattende erfaring fra norsk og internasjonalt arbeid knyttet til internasjonal solidaritet, miljø, landbruk og global rettferdighet. Han var med på å starte Attac i Norge. Han er koordinator for det globale nettverket More and Better Network, et verv han har hatt siden nettverket ble dannet i 2003. Fram til for kort tid siden var han også utviklingspolitisk seniorrådgiver i Utviklingsfondet der han hadde arbeidet i 21 år. Aksel er styremedlem i Handelskampanjen som han også var med å danne, og som han var leder for de første årene. Han var også en av initiativtakerne til Norges sosiale forum / Globaliseringskonferansen, og ledet arbeidet med den i de første årene. Han har skrevet flere bøker og rapporter om de sakene han har arbeidet med.

Sondre Molteberg Dalen (f. 1991) har vært aktiv i Attacs Europagruppe i flere år og har erfaring fra ulike verv i Bibliotekarforbundet og studentpolitikken på Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet). Han er utdannet innen historie og bibliotek- og informasjonsvitenskap og jobber til daglig i et forskningsbibliotek.

Kaja BakkeKaja Sparre Bakke (f. 1997) er fra Bergen, men studerer for tiden internasjonale studier med fordypning i samfunnsøkonomi ved Universitet i Oslo. Hun har tidligere vært økonomi-ansvarlig i Attac Studentlag Oslo før hun tok over som leder høsten 2017. I løpet av tiden i studentlaget har Kaja vært med på å arrangere både mindre og større arrangementer, blant annet filmvisninger og paneldebatter. Kaja har også organisasjonserfaring fra Framtiden i våre hender.

espen emil thygesenEspen Thygesen (f.1990) har dobbel bachelorgrad i internasjonale studier og samfunnsøkonomi fra Universtet i Texas ved Austin og jobber til daglig med compliance og logistikk. Han er aktiv i Oslo SP og har tidligere jobbet med handelspolitikk som praktikant i EFTA og UD. Espen er spesielt interessert i EU/EØS og lovlig skatteunndragelse.

Petter Slaatrem TitlandPetter Slaatrem Titland (f. 1984) er i foreldrepermisjon fra rollen som leder i Attac Norge.

Varamedlemmer til styret

1. vara til styret: Sunniva Bang Larsen
2. vara til styret: Bodil Erichsen
3. vara til styret: Atle Rostad

 

Valgt på Attacs 17. ordinære landsmøte, for perioden 2018/2019.

Pressebilder Kontakt oss