Styret i Attac Norge 2017-2018

Arbeidsutvalget

Petter Slaatrem TitlandPetter Slaatrem Titland (f. 1984) er leder i Attac Norge. Som leder er han talsmann for organisasjonen og jobber aktivt med å fremme Attacs politikk og bygge organisasjonen. Attacs leder har en stilling som frikjøpt tillitsvalgt. Petter har tidligere vært nestleder i Attac og redaktør for Attacs magasin Utveier og er i sin tredje periode som leder i Attac. Han har bakgrunn fra samfunnsgeografi og Latin-amerikastudier i Oslo og Colombia.
Joakim MøllersenJoakim Møllersen (f. 1984) er 1. nestleder i Attac. Han er også redaktør for nettstedet Radikal Portal. Han har organisasjonserfaring fra Operasjon Dagsverk, og har sittet tre år i styret i Radikalt økonominettverk. Han har en bachelor i samfunnsøkonomi fra NTNU, og har studert statsvitenskap, spansk og portugisisk.

Mathilde Dahl er valgt til 2.nestleder i Attac. Hun bor i Trondheim og har master i globalisering, global politikk og kultur. Hun var med å starte opp igjen lokallaget Attac Trondheim og har vært praktikant hos vår søsterorganisasjon Global Justice Now. Hun og søsteren driver også en politisk podcast.

Mads OpheimMads Opheim (f. 1987) er særlig opptatt av EU/EØS, TTIP, fagbevegelsen og alliansearbeid. Han er tidligere leder i Ungdom mot EU og har også jobba mye partipolitisk. Han er utdannet sivilingeniør i datateknaikk og jobber til daglig som IT-konsulent. Mads er fra Skogn i Nord-Trøndelag.

Håvard GrastveitHåvard Grastveit (f. 1984) jobber som vekter i Securitas, og er i den forbindelse tillitsvalgt i LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund. Han har tidligere vært aktiv i Senterpartiet, sist i fjor som nestleder i Oslo Senterparti, men har nå tatt en pause fra partipolitikken.


Ann Christin Billing (f. 1967) er billedkunstner og har mastergrad fra Institutt for Tekstil ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har blant annet jobbet med stedsspesifikke og aktivistiske kunstprosjekter der publikum har medvirket i prosessen. Hun var med å starte Folkeaksjonen mot TISA i januar 2015. Folkeaksjonen sprer informasjon om TISA på daglig basis og har arrangert og deltatt i demonstrasjoner mot TISA. Ann Christin ønsker å jobbe for å stoppe TISA, TTIP og lignende avtaler.
Aksel Nærstad
Aksel Nærstad (f. 1952) har en omfattende erfaring fra norsk og internasjonalt arbeid knyttet til internasjonal solidaritet, miljø, landbruk og global rettferdighet. Han var med på å starte Attac i Norge. Han er koordinator for det globale nettverket More and Better Network, et verv han har hatt siden nettverket ble dannet i 2003. Fram til for kort tid siden var han også utviklingspolitisk seniorrådgiver i Utviklingsfondet der han hadde arbeidet i 21 år. Aksel er styremedlem i Handelskampanjen som han også var med å danne, og som han var leder for de første årene. Han var også en av initiativtakerne til Norges sosiale forum / Globaliseringskonferansen, og ledet arbeidet med den i de første årene. Han har skrevet flere bøker og rapporter om de sakene han har arbeidet med.

Øvrige styremedlemmer

1. vara til AU: Tori Loven Kirkebø
Styremedlem: Einar Braathen
Styremedlem: Andrea Nilsson
Styremedlem: Tiago Matos
Styremedlem: Ida Viksveen Larsen
Styremedlem: Trygve Larsen Morset
Styremedlem: Kari Kristensen
Styremedlem: Robert Hansen

 

Varamedlemmer til styret

1. vara til styret: Camilla Hansen
2. vara til styret: Hanna Karv
3. vara til styret: Roswitha Rosner
4. vara til styret: Atle Rostad
5. vara til styret: Bodil Erichsen

Valgt på Attacs 16. ordinære landsmøte, for perioden 2017/2018.