Fant du alle skattene?

Skatten de store multinasjonale selskapene skulle ha betalt blir borte i et globalt system av smutthull der penger flyttes rundt mellom ulike mer eller mindre fiktive selskap og gjennom mange land. Vi har plukket ut seks eksempler på selskaper som kan bruke ulike måter å unngå å betale skatt:

open-kiste-ikonSlik finner vi skatten som ble borte på veien

Selskapene vi har sett på er ikke spesielle unntak, men selskap som mange av oss møter hver dag. Så og si alle multinasjonale selskap unngår å betale skatt, og det er fullt lovlig på grunn av skatteparadis.

Hva er skatteparadis?

Skatteparadis er juridiske områder som tilbyr hemmelighold og gunstige skattebetingelser for multinasjonale selskaper og rike privatpersoner. Flere land regnes som skatteparadis, men det kan også være delstater som Delaware eller selvstyrende områder som Jersey, Cayman Islands eller bydelen City of London som dekker Londons finansdistrikt. Lave skatter i seg selv er ikke problemet, men hemmeligholdet gjør det mulig å unndra seg skatt som skulle vært betalt andre steder, uten at noen oppdager det.

Hva er problemet?

Skatteparadisbruk er ikke bare et norsk problem avgrenset til noen få selskap. Skatteparadis er globalt problem som rammer både rike og fattige land. De tapte skatteinntektene er selvfølgelig verre for fattige land enn for rike land som Norge. Beregninger viser at utviklingsland mister 10 ganger mer gjennom skatteparadis enn de får i bistand fra rike land.
Skatteparadisene gjør også skattesystemene skeive og urettferdige, gjennom at vanlige folk og små bedrifter må betale full skatt, mens multinasjonale selskap og styrtrike privatpersoner ender med skatteprosenter på promillenivå.

nokkel-ikonHva kan vi gjøre mot skatteparadis:

Attac har jobbet mot skatteparadis siden starten og har kommet et stykke på vei. Vi kan komme lenger, og dette er noe av det vi krever for å komme videre:

  • Åpenhet gjennom full land-for-land-rapportering

Med land-for-land-rapportering kan vi se i hvilket land penger er tjent, og skattlegge dem riktig. Land-for-land-rapportering er en regnskapsstandard som krever at selskaper forteller hvor mye de tjener i hvert land de opererer i. Regnskapsstandarder høres kanskje ikke så spennende ut, men det er gjennom triksing med regnskapene at skattepengene blir borte. Derfor må vi ha åpenhet i regnskapene så vi kan se triksene.

Attac Norge ga ut en rapport om land-for-land-rapportering i 2008, og i 2014 vant vi en delseier når Norge innførte en begrenset form for land-for-land-rapportering som krav til norske selskaper. Det er to viktige begrensninger som vi vil ha vekk. Den ene er at det kun gjelder utvinningsindustrien, altså ikke i alle bransjer. Den andre er at de slipper å rapportere på virksomhet i skatteparadis, noe som undergraver mye av poenget.
Full land-for-land-rapportering er et enkelt krav om åpenhet fra selskapene som handler i Norge.

  • Skatteparadisfrie soner

Lær mer skatteparadisfri sonerEksemplet med Norsk Gjenvinning AS viser at selskap som leverer tjenester til norske kommuner, og blir betalt med fellesskapets skattekroner, kan bruke skatteparadis for å unngå skatt. Gjennom kampanjen Skatteparadisfrie soner har Attac fått norske kommuner, en fylkeskommune og et universitet til å vedta at de vil unngå selskap som bruker skatteparadis når kjøper varer og tjenester.

  • Fjerne de litt for gunstige ordningene

Det er mange ordninger som egentlig er fornuftige, men som kan misbrukes for å unngå skatt. Fradrag for finansutgifter er en slik. I 2012 strammet Norge inn regelverket her, slik at det ble vanskeligere å bruke dette som en måte å flytte skattbart overskudd ut av landet på.
Det har også kommet press nylig for at utenlandske selskap som selger tjenester i Norge, som Google og Facebook, selv må rapportere og kreve inn momsen mange ikke betaler.
Slike innstramminger i regelverket gjør det mer rettferdig for alle!

  • Press på landene som er skatteparadis for å endre reglene.

Vi kan legge press på landene som er skatteparadis for å få dem til å endre sine regler. Irland har akkurat annonsert at de vil endre en del av de reglene som gjør landet til et skatteparadis, etter press fra andre EU-land.

  • Press på selskap for etisk oppførsel
UK UnCut-protester mot Starbucks i 2011. (Foto: Uk Uncut)

Mange av selskapene gjør ikke noe ulovlig når de unngår skatten, men det er forskjell på hva som er lov og hva som er etisk rett. Britiske Starbucks betalte «frivillig» flere millioner i skatt etter protester mot deres dårlige skattemoral. I Storbrittania har også flere selskap gått inn i merkeordningen Fair Tax Mark, som tilsvarer Fair Trade-merkene vi kjenner bedre, men altså for å betale sin rettmessige andel av skattene der man skal.

Hva kan du gjøre:

Å unngå selskap i skatteparadis som privatperson er vanskelig og har liten effekt. Det manglende lovverket er hovedproblemet og det endrer vi gjennom politisk handling.

  • Har du 1 minutt:
Del dette med vennene dine
  • Har du 3 minutter:

Meld deg inn i Attac og støtt vårt arbeid for å stanse skatteparadisene.

Vil du vite mer:

Lær mer om skatterettferdighet her

Vil du gjøre mer?

  • Gjør noe der du bor!

Krev at din kommune, ditt studiested eller din arbeidsplass blir en skatteparadisfri sone. Ta det opp i med en politiker eller en leder.

  • Bli aktiv i Attac!

Attac består av frivillige som jobber for global rettferdighet på flere områder. Enkle tiltak, fra leserbrev til aksjoner, kan få store ringvirkninger. Er man flere sammen om det i en organisasjon får man gjort mer. Attac har en egen skattegruppe, der du kan lære mye, og gjøre mye for å stoppe skatteparadisene.

Vil du lære enda mer?

Grav videre! Utover våren vil vi arrangere graveverksteder, der du lærer å finne fram til selskap i skatteparadis og hvordan de kan unngå skatt. Gi oss beskjed hvis du er interessert i å være med her