Hjem » Solidaritetsbarometeret – Stortingsvalg 2013 » Spørsmål 2: Land-for-land-rapportering

Spørsmål 2: Land-for-land-rapportering

Solidaritetsbarometeret - Stortingsvalget 2013

Spørsmål 2: Land-for-land-rapportering?

Det skal innføres land-for-land-rapportering i Norge for alle multinasjonale selskaper i alle sektorer.

RødtSVArbeiderpartietMiljøpartiet De GrønneSenterpartietKrFVenstreHøyreFrp
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_modal title=»Arbeiderpartiets svar» type=»label» colortype=»info» label=» Enig*»]Arbeiderpartiet ønsker større åpenhet om betalingsstrømmer knyttet til multinasjonale selskapers virksomhet. Land-for-land rapportering er et godt og viktig bidrag for å oppnå større åpenhet.
[/pl_modal]
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_modal title=»Senterpartiets forbehold» type=»label» colortype=»info» label=» Enig*»]Innføringen av land-for-land rapportering bør utvides utover det som er vedtatt, men Sp har ikke programfestet i hvilket omfang
[/pl_modal]
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_modal title=»Venstres svar» type=»label» colortype=»warning» label=» Enig*»]Ja. Venstre støtter alle gode forslag som gjør multinasjonale selskaper mer transparente.[/pl_modal][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label]

*Noen av partiene har gitt utfyllende svar. Klikk på svaret for å lese disse. Blå svar er gitt med noen forbehold.

Hva mener Attac:

Lær mer om skatteparadis på vår kampanjesideHvert år taper verdens befolkning enorme summer i uteblitte skatter. Penger som skulle gått til offentlig velferd i Nord og Sør, og verst rammet er de fattige landene.
Ulovlige pengestrømmer ut av utviklingsland utgjorde opp mot 1000 milliarder amerikanske dollar i 2006, og har ikke blitt mindre siden. Dette tilsvarer ti ganger den årlige bistanden til utviklingsland. Over halvparten av all internasjonal handel passerer gjennom verdens skatteparadiser, som passende nok har blitt kalt verdensøkonomiens sorte hull.
Land-for-land-rapportering er et rapporteringssystem for multinasjonale selskaper. Der må de rapportere på nøkkeltall for alle selskaper i alle land slik at man kan se at overskudd og skatter blir der verdiskapingen faktisk skjer, og ikke havner i et postboksselskap i et skatteparadis. Slik rapportering vil ikke påføre selskapene noen særlig byrde da dette er informasjon som de allerede sitter på i sine internregnskap.

Dagens regjering vil innføre en form for land-for-land-rapportering, men har lagt seg på samme linje som USA ved at de kun vil innføre land-for-land-rapportering for utvinningsindustrien (gruvedrift o.l.). Attac mener det bør gjelde alle selskaper, selv om utvinningsindustrien godt kan sies å være en «versting». Forslaget har akkurat vært ute på høring.

Attac foreslo land-for-land-rapportering allerede i 2008, og begrepet er godt forklart i rapporten vi da ga ut.

[pl_buttongroup]

Spørsmål 1
2
3
4
5
6
7
8
9

[/pl_buttongroup]