Hjem » Solidaritetsbarometeret – Stortingsvalg 2013 » Spørsmål 8: Bilaterale investeringsavtaler

Spørsmål 8: Bilaterale investeringsavtaler

Solidaritetsbarometeret - Stortingsvalget 2013

Spørsmål 8: Bilaterale investeringsavtaler

Norge skal sette demokrati foran investorrettigheter og skal ikke inngå bilaterale og regionale investeringsbeskyttelsesavtaler.

RødtSVArbeiderpartietMiljøpartiet De GrønneSenterpartietKrFVenstreHøyreFrp
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_modal title=»Arbeiderpartiets svar» type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]Norge har ikke inngått avtaler om investeringsbeskyttelse siden midten av 90-tallet. Bakgrunnen for dette er de rettslige og politiske problemstillingene som enkelte av bestemmelsene i denne type avtaler reiser. Arbeiderpartiet har ingen planer om å endre norsk politikk på dette området.
[/pl_modal]
[pl_label type=»warning»] Enig[/pl_label][pl_modal title=»Senterpartiets svar» type=»label» colortype=»info» label=» Uenig*»]«Vi vil være enig i at Norge skal sette demokrati foran investorrettigheter, men må reservere oss mot at det overhodet ikke skal inngås bilaterale og regionale investeringsbeskyttelsesavtaler.»[/pl_modal]

[pl_modal title=»Kristelig Folkeparti» type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Partiet har ikke tatt standpunkt til dette. [/pl_modal][pl_modal title=»Venstres svar» type=»label» colortype=»info» label=» Uenig*»]Venstre støtter intensjonene om at demokrati som hovedregel skal gå foran investorrettigheter. Det kan allikevel være aktuelt å inngå bilaterale avtaler om investeringsbeskyttelse for å få realisert viktige prosjekt.[/pl_modal][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label][pl_label type=»important»] Uenig[/pl_label]

*Noen av partiene har gitt utfyllende svar. Klikk på svaret for å lese disse. Blå svar er gitt med noen forbehold.

Hva mener Attac:

Fra 1990-tallet og fram til i dag har tusenvis av bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler, BITs, blitt forhandlet fram. Attac er med på kampanjen BITfrittEn BIT er en avtale mellom to stater som skal sikre de juridiske betingelsene for private investeringer landene i mellom. I avtalene er ‘investeringer’ løslig definert slik at det dekker så mye av investorens aktiviteter og eiendeler som mulig. Alle aktiviteter fra vertsstatens side som kan forstyrre investeringen defineres svært bredt som ‘ekspropriasjon’. Herunder ‘indirekte ekspropriasjon’, som har vist seg å også innebære vanlig statlig regulering og lovverk som gjelder utenlandske investeringer.

Alternativet til udemokratiske investeringsbeskyttelsesavtaler er avtaler som gir land politisk handlingsrom til å bestemme over egen politikk og egen utviklingsagenda. Avtalene må også inneholde plikter for investorene, ikke en ensidig beskyttelse av private investeringer. Forhandlinger bak lukkede dører må erstattes med åpenhet.

Attac og et tredvetalls andre organisasjoner gått sammen om kampanjen BIT-fritt! Målet vårt er et BIT-fritt samfunn, hvor demokratiet skal overordnes storselskapenes krav om beskyttelse. Blant våre krav er at Norges 14 eksisterende BITs må aktivt sies opp, og at det ikke skal forhandles nye. Videre må investeringkapitlene ut av frihandelsavtalene. Norge må sørge for, som det står i Soria Moria, at fattige land sikres det samme politiske handlingsrommet Norge selv brukte for å bygge vårt velferdssamfunn.

Lær mer om bilaterale investeringsavtaler i Leders Blogg: Vi krever et BIT-fritt samfunn!

[pl_buttongroup]

Spørsmål 1
2
3
4
56
7
8
9

[/pl_buttongroup]