TISA truer demokratiet

Det du trenger å vite om TISA

TISA truer demokratiet

Frihandelsavtalen for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement), forhandles frem med stor grad av hemmelighold, med Norge som aktiv pådriver. Avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, hindre regulering av finanssektoren og undergrave personvernlovgivning på nett. Men vi har stoppet lignende avtaler før, og vil gjøre det igjen.

TISA er en avtale forhandlet fram av en gruppe land med det noe underlige arbeidsnavnet «Really Good Friends of Services». De er ikke gode venner av offentlige tjenester, men av selskapene som vil tjene penger på offentlige tjenester.

Og, forresten – en ting til:

Vi kan stoppe TISA, fordi vi har stoppet lignende avtaler før.

Demonstrasjon med slagordet: People against MAIMAI-avtalen fra 1998 har mange likhestrekk med TISA. Også da gikk rike land utenom WTO-systemet og prøvde å tvinge gjennom en handelsavtale som vil øke investorenes rettigheter på bekostning av alle andre. MAI mobiliserte bevegelser i Europa og USA. Avtalen ble stoppet, fordi vi mente at den ville ødelegge demokratiet vårt.
TISA er ikke annerledes. Derfor er det viktig å ta et klart standpunkt mot denne avtalen, før den er ferdigforhandlet. Vi vil ha mer makt og innflytelse til folk og folkevalgte, ikke til store selskaper.

Hva kan du gjøre?

    • Har du ett minutt?

Del denne sida med vennene dine:

Del denne siden med vennene dine!
    • Har du tre minutter?

Meld deg inn i Attac Norge og bli med oss i kampen mot TISA!

    • Har du 10 minutter?

Les mer om TISA hos oss og hos andre i lenkene under.

    • Vil du gjøre enda mer?

Attac har en egen arbeidsgruppe som jobber aktivt med handelspolitikk, så hvis du vil engasjere deg mer enn noen minutter, så si ifra. Du kan også skrive ut vår TISA-flyer og spre den i ditt nærmiljø.