CETA

Viser innlegg med valgt stikkord

Fransk uro over CETA-avtalen

1. november 2017Blogg | Handelspolitikk
Stikkord: , , , ,

Det er ikkje berre arbeidstakarinteressene som blir den tapande part i den økonomiske krigen mellom bedrifter over landegrensene som det «den nye generasjonen handelsavtalar» legg opp til. Handelsavtalane er også ein trussel mot miljøet, skriver Odd Tarberg på Attac-bloggen…

"Tvangsliberaliser eller dø" - plakat fra demonstrasjon mot handelsurettferdighet

Handel til beste for alle, ikke bare de multinasjonale selskapene!

20. oktober 2016Handelspolitikk | Pressemeldinger
Stikkord: , , , , ,

Utenriksminister Børge Brende har i all stillhet invitert WTO-sjefen Roberto Azevêdo og ministre fra 24 spesielt utvalgte land til et uformelt «miniministermøte» i Oslo 21. – 22. oktober. WTO har 164 medlemmer. Det store flertallet av WTOs medlemsland er med andre ord ikke invitert til dette møtet – som skal foregå bak lukkede dører. Derfor protesterer vi…