Påstand 2: TISA

TISA-avtalens konsekvenser for Norge og utviklingsland er usikker. Derfor trenger Stortinget en uavhengig utredning av avtalens konsekvenser for offentlige tjenester, demokrati, miljø, arbeidsvilkår, personvern og forbrukerrettigheter før de kan stemme ja eller nei til avtalen.

Rødt SV Arbeiderpartiet MDG SP KRF Venstre Høyre Frp
Enig Enig* Uklart* Enig Enig* Enig* Enig Uenig* Uenig*
Rødt Enig
SV Enig*
Arbeiderpartiet Uklart*
MDG Enig
SP Enig*
KRF Enig*
Venstre Enig
Høyre Uenig*
Frp Uenig*
* Noen partier har gitt utfyllende svar. Trykk på svaret for å lese det

Hva mener Attac:

Handelsavtalen for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement), forhandles frem av EU USA, Norge og et tyvetalls andre land med stor grad av hemmelighold. Avtalen vil legge til rette for investorer gjennom privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, hindre regulering av finanssektoren og undergrave personvernlovgivning på nett. Derfor bør det gjennomføres en uavhengig konsekvensutredning av avtalens konsekvenser.