Påstand 4: Åpenhet om skatteparadis

Land-for-land-rapportering skal dekke alle sektorer og skal også gjelde de som benytter seg av skatteparadis, være seg internasjonale selskaper som for eksempel Google og Facebook, eller selskaper som selger varer og tjenester til det offentlige.

Rødt SV Arbeiderpartiet MDG SP KRF Venstre Høyre Frp
Enig Enig Uklart* Enig Enig* Enig Enig Uklart* Enig
Rødt Enig
SV Enig
Arbeiderpartiet Uklart*
MDG Enig
SP Enig*
KRF Enig
Venstre Enig
Høyre Uklart*
Frp Enig
* Noen partier har gitt utfyllende svar. Trykk på svaret for å lese det

Hva mener Attac:

Hvert år taper befolkninger store summer på uteblitte skatter som kunne blitt brukt på offentlig velferd. Panama Papers avslørte blant annet hvor utbredt dette er. Skatteparadiser er verdensøkonomiens sorte hull. Land-for-land-rapportering er et rapporteringssystem der selskaper må rapportere på nøkkeltall i alle land de opererer i slik at man kan se at overskudd og skatter blir der verdiskapingen faktisk skjer, og ikke i et skatteparadis. Stortinget vedtok å forbedre dagens land-for-land-rapportering slik at misbruk av skatteparadis skal bli oppdaget, men dagens regjering har bare fulgt opp deler av dette anmodningsvedtaket i sin forskrift. Attac mener at denne må forbedres.