Hjem » Valg 2017 » Påstand 4: Åpenhet om skatteparadis

Påstand 4: Åpenhet om skatteparadis

Land-for-land-rapportering skal dekke alle sektorer og skal også gjelde de som benytter seg av skatteparadis, være seg internasjonale selskaper som for eksempel Google og Facebook, eller selskaper som selger varer og tjenester til det offentlige.

RødtSVArbeiderpartietMDGSPKRFVenstreHøyreFrp
[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_modal type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Land-for-land-rapportering skal omfatte alle land selskapet har virksomhet i, inkludert skatteparadiser. AP har foreløpig ikke tatt stilling til om rapporteringen skal omfatte flere sektorer enn i dag.[/pl_modal][pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_modal type=»label» colortype=»warning» label=»Enig*»]Senterpartiet ønsker større åpenhet om rapporteringen og er for et strengere regime når det gjelder land-for-land-rapportering. Land-for-land-rapporteringen (LLR), som ble innført av den rød-grønne regjeringen, har vært et viktig steg for å sikre større åpenhet om grunnleggende finansiell informasjon. Samtidig finnes det hull som vil være til hinder for en effektiv oppfylling av intensjonen med regelverket at det derfor fortsatt trengs noen forbedringer før LLR kan sikre tilfredsstillende rapportering.[/pl_modal][pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_modal type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Høyre har ikke svart på spørsmålet, men har vært mot dette tidligere.[/pl_modal][pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
Rødt[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
SV[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
Arbeiderpartiet[pl_modal type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Land-for-land-rapportering skal omfatte alle land selskapet har virksomhet i, inkludert skatteparadiser. AP har foreløpig ikke tatt stilling til om rapporteringen skal omfatte flere sektorer enn i dag.[/pl_modal]
MDG[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
SP[pl_modal type=»label» colortype=»warning» label=»Enig*»]Senterpartiet ønsker større åpenhet om rapporteringen og er for et strengere regime når det gjelder land-for-land-rapportering. Land-for-land-rapporteringen (LLR), som ble innført av den rød-grønne regjeringen, har vært et viktig steg for å sikre større åpenhet om grunnleggende finansiell informasjon. Samtidig finnes det hull som vil være til hinder for en effektiv oppfylling av intensjonen med regelverket at det derfor fortsatt trengs noen forbedringer før LLR kan sikre tilfredsstillende rapportering.[/pl_modal]
KRF[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
Venstre[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
Høyre[pl_modal type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Høyre har ikke svart på spørsmålet, men har vært mot dette tidligere.[/pl_modal]
Frp[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]

* Noen partier har gitt utfyllende svar. Trykk på svaret for å lese det

Hva mener Attac:

Hvert år taper befolkninger store summer på uteblitte skatter som kunne blitt brukt på offentlig velferd. Panama Papers avslørte blant annet hvor utbredt dette er. Skatteparadiser er verdensøkonomiens sorte hull. Land-for-land-rapportering er et rapporteringssystem der selskaper må rapportere på nøkkeltall i alle land de opererer i slik at man kan se at overskudd og skatter blir der verdiskapingen faktisk skjer, og ikke i et skatteparadis. Stortinget vedtok å forbedre dagens land-for-land-rapportering slik at misbruk av skatteparadis skal bli oppdaget, men dagens regjering har bare fulgt opp deler av dette anmodningsvedtaket i sin forskrift. Attac mener at denne må forbedres.

[timed offdate=»20170817″]

[/timed]
[timed ondate=»20170818″]

[/timed]