Påstand 5: Etisk oljefond

Etikkrådets myndighet skal utvides fra å kun gi råd til å kunne instruere Oljefondet til å trekke investeringer ut av selskaper.

Rødt SV Arbeiderpartiet MDG SP KRF Venstre Høyre Frp
Enig Enig Uenig* Enig Uklart* Uklart* Uenig* Uklart* Uenig*
Rødt Enig
SV Enig
Arbeiderpartiet Uenig*
MDG Enig
SP Uklart*
KRF Uklart*
Venstre Uenig*
Høyre Uklart*
Frp Uenig*
* Noen partier har gitt utfyllende svar. Trykk på svaret for å lese det

Hva mener Attac:

Etikkrådet er et uavhengig råd underlagt Statens pensjonsfond utland (SPU), som skal vurdere om fondets investeringer i selskaper strider mot de etiske retningslinjene i SPU. Per dags dato kan de kun gi anbefalinger til Norges Bank. De kan råde Norges Bank om å observere eller trekke seg ut av selskaper som er i strid med de etiske retningslinjene, men Etikkrådet har ikke mandat til å instruere til utrekk. Attac mener at myndigheten må utvides slik at rådet også kan instruere Oljefondet til å trekke investeringer ut av selskaper.