Påstand 6: Finansskatt

Norge bør tilslutte seg forslaget i EU om å skattlegge finanssektoren ved å innføre skatt på finanstransaksjoner.

Rødt SV Arbeiderpartiet MDG SP KRF Venstre Høyre Frp
Enig Enig Enig Enig* Enig* Uenig* Uenig Uklart* Uenig*
Rødt Enig
SV Enig
Arbeiderpartiet Enig
MDG Enig*
SP Enig*
KRF Uenig*
Venstre Uenig
Høyre Uklart*
Frp Uenig*
* Noen partier har gitt utfyllende svar. Trykk på svaret for å lese det

Hva mener Attac:

Finansskatt er en skatt på all handel med aksjer, valuta og andre verdipapirer. Ved å innføre en lav avgift, for eksempel 0,05 %, kan man bremse den mest kortsiktige spekulasjonen på finansmarkedene og å få finansnæringen til å betale skatt. Denne vil ha liten betydning for de som gjør langsiktige investeringer, og ramme de som gjør flere kortsiktige kjøp. Dette kan i tillegg gi inntekter som kan brukes til å bekjempe fattigdom, sikre velferdstjenester og løse klimaproblemer. I 2011 presenterte EU-kommisjonen et forslag om en skatt på finansielle transaksjoner, og 11 medlemsland gikk inn for å innføre dette. Forslaget innebærer blant annet en skatt når det handles med aksjer og obligasjoner. Attac mener at Norge skal tilslutte seg dette forslaget.