Hjem » Valg 2017 » Påstand 6: Finansskatt

Påstand 6: Finansskatt

Norge bør tilslutte seg forslaget i EU om å skattlegge finanssektoren ved å innføre skatt på finanstransaksjoner.

RødtSVArbeiderpartietMDGSPKRFVenstreHøyreFrp
[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label][pl_modal type=»label» colortype=»warning» label=»Enig*»]Forslaget er ikke vedtatt enda, men MDG er enige i at Norge bør slutte seg til dette dersom EU skulle bestemme seg for det.[/pl_modal][pl_modal type=»label» colortype=»warning» label=»Enig*»]Senterpartiet har programfestet at vi ønsker å arbeide for å innføre en internasjonal avgift på valutahandel (Tobin-skatt). Senterpartiet var også en av forkjemperne for å innføre finansskatt i Norge, som ble innført i kjølvannet på skatteforliket i 2016.

Vi ser med interesse på de prosessene som foregår i EU på dette området (TFF/Tobin-skatt), men registrerer at en eventuell implementering av forslaget for tiden er i det blå, blant annet som følge av Brexit.
[/pl_modal]

[pl_modal type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]KrF har i Stortinget aktivt støttet økt beskatning av finanssektoren. Vi mener i utgangspunktet at hele finansskatten burde ilegges overskuddet i bankene og finansselskapene. Dette mener vi også er en bedre modell enn en skatt på hver enkelt transaksjon.[/pl_modal][pl_label type=»important»]Uenig[/pl_label][pl_modal type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Høyre har ikke svart på spørsmålet, men har vært mot dette tidligere.[/pl_modal][pl_modal type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]Et solid næringsliv er helt avhengig av å hente penger i markedet for å finansiere sine planer.Én måte er ved banklån, en annen er ved å utstede aksjer og obligasjoner. For å få investorer til å investere i aksjer og obligasjoner er det svært viktig at det finnes et annenhåndsmarked hvor de kan kjøpes og selges. En skatt på finanstransaksjoner vil kunne gjøre annenhåndsmarkedet mindre likvid.[/pl_modal]
Rødt[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
SV[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
Arbeiderpartiet[pl_label type=»warning»]Enig[/pl_label]
MDG[pl_modal type=»label» colortype=»warning» label=»Enig*»]Forslaget er ikke vedtatt enda, men MDG er enige i at Norge bør slutte seg til dette dersom EU skulle bestemme seg for det.[/pl_modal]
SP[pl_modal type=»label» colortype=»warning» label=»Enig*»]Senterpartiet har programfestet at vi ønsker å arbeide for å innføre en internasjonal avgift på valutahandel (Tobin-skatt). Senterpartiet var også en av forkjemperne for å innføre finansskatt i Norge, som ble innført i kjølvannet på skatteforliket i 2016.

Vi ser med interesse på de prosessene som foregår i EU på dette området (TFF/Tobin-skatt), men registrerer at en eventuell implementering av forslaget for tiden er i det blå, blant annet som følge av Brexit.
[/pl_modal]

KRF[pl_modal type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]KrF har i Stortinget aktivt støttet økt beskatning av finanssektoren. Vi mener i utgangspunktet at hele finansskatten burde ilegges overskuddet i bankene og finansselskapene. Dette mener vi også er en bedre modell enn en skatt på hver enkelt transaksjon.[/pl_modal]
Venstre[pl_label type=»important»]Uenig[/pl_label]
Høyre[pl_modal type=»label» colortype=»default» label=» Uklart*»]Høyre har ikke svart på spørsmålet, men har vært mot dette tidligere.[/pl_modal]
Frp[pl_modal type=»label» colortype=»important» label=» Uenig*»]Et solid næringsliv er helt avhengig av å hente penger i markedet for å finansiere sine planer.Én måte er ved banklån, en annen er ved å utstede aksjer og obligasjoner. For å få investorer til å investere i aksjer og obligasjoner er det svært viktig at det finnes et annenhåndsmarked hvor de kan kjøpes og selges. En skatt på finanstransaksjoner vil kunne gjøre annenhåndsmarkedet mindre likvid.[/pl_modal]

* Noen partier har gitt utfyllende svar. Trykk på svaret for å lese det

Hva mener Attac:

Finansskatt er en skatt på all handel med aksjer, valuta og andre verdipapirer. Ved å innføre en lav avgift, for eksempel 0,05 %, kan man bremse den mest kortsiktige spekulasjonen på finansmarkedene og å få finansnæringen til å betale skatt. Denne vil ha liten betydning for de som gjør langsiktige investeringer, og ramme de som gjør flere kortsiktige kjøp. Dette kan i tillegg gi inntekter som kan brukes til å bekjempe fattigdom, sikre velferdstjenester og løse klimaproblemer. I 2011 presenterte EU-kommisjonen et forslag om en skatt på finansielle transaksjoner, og 11 medlemsland gikk inn for å innføre dette. Forslaget innebærer blant annet en skatt når det handles med aksjer og obligasjoner. Attac mener at Norge skal tilslutte seg dette forslaget.

[timed offdate=»20170820″]

[/timed]
[timed ondate=»20170821″]

[/timed]