Påstand 7: Europeisk gjeldskrise

Norge bør jobbe for å slette eller sanere deler av Hellas sin gjeld.
Rødt SV Arbeiderpartiet MDG SP KRF Venstre Høyre Frp
Enig Enig Enig* Enig Enig* Uklart* Uklart* Uklart* Uklart*
Rødt Enig
SV Enig
Arbeiderpartiet Enig*
MDG Enig
SP Enig*
KRF Uklart*
Venstre Uklart*
Høyre Uklart*
Frp Uklart*
* Noen partier har gitt utfyllende svar. Trykk på svaret for å lese det

Hva mener Attac:

Hellas er et av landene som ble rammest hardest av finans- og gjeldskrisen. De ble nødt til å låne penger med svært harde nedbetalingsvilkår, blant annet fra Norge gjennom Oljefondet. Dermed bidrar norske myndigheter til en utvikling av fattigdom og arbeidsløshet blant ungdom og svekking av offentlig velferd. Ettersom Hellas ikke har klart å komme seg ut av gjeldskrisen har dette medført alvorlige konsekvenser for innbyggerne, slik som at helsesektoren i landet har kollapset. Hellas har store vanskeligheter med å betale tilbake gjelden. Derfor mener Attac at Norge bør jobbe for at IMF skal slette eller sanere deler av gjelden.