Påstand 8: Ny menneskerettighetstraktat i FN

Norge skal tilslutte seg en ny menneskerettighetstraktat i FN som sier at selskaper kan bli tiltalt i Norge dersom de bryter menneskerettighetene i andre land.
Rødt SV Arbeiderpartiet MDG SP KRF Venstre Høyre Frp
Enig Enig Enig* Enig Uklart* Enig Enig* Uklart* Uenig*
Rødt Enig
SV Enig
Arbeiderpartiet Enig*
MDG Enig
SP Uklart*
KRF Enig
Venstre Enig*
Høyre Uklart*
Frp Uenig*
* Noen partier har gitt utfyllende svar. Trykk på svaret for å lese det

Hva mener Attac:

Innenfor FN-systemet pågår det nå forhandlinger om en internasjonal traktat som skal holde selskaper ansvarlige for menneskerettighetsbrudd. Traktaten skal styrke rettsvernet for mennesker som er ofre for slike brudd og styrke menneskerettighetene. Den skal gjøre rede for næringslivets ansvar om å respektere menneskerettighetene og staters ansvar for å beskytte dem, og inkluderer en klage- og kompensasjonsmulighet for ofre for menneskerettighetsbrudd påført av næringslivet. Dette er viktig arbeid for å styrke menneskerettighetene, og Attac mener derfor at Norge skal tilslutte seg traktaten.