Politikere på digital bærtur

Om politikerne vil begrense teknologigigantenes monopoler, er det data som må reguleres.

Avskaff Davos-milliardærene

Verdens rike har profitert enormt under pandemien, samtidig som ulikheten øker i så godt som alle verdens land. Toppmøtet i Davos bør være (nok) en påminnelse om at vi må ta makta tilbake. Reguleringen av Davos-eliten er på overtid!

Menneskerettighetene og miljø- og klimabeskyttelse må prioriteres over bedriftenes profitt

Seattle to Brussels-nettverket publiserte nylig en politisk erklæring som fremmer en rekke prinsipper for et mer bærekraftig og rettferdig handelsregime. Attac tilslutter seg denne.

Tekno-gigigantene bygger ned norsk matjord

Etter oljen skal vi garantert leve av mat og matjord. Datasenter på Kvernaland er verken grønt eller framtidsretta.

COVID-19 forsterker ulikheten som finnes i og mellom land

Når det er de rikeste som holder den største andelen av aksjer og krisepolitikken går inn for å primært redde næringslivet, er det ikke akkurat de med lavest lønn og smalest økonomisk margin som tjener på det.


Våre kampanjer

Følg oss i sosiale medier