Høring om oljefondsmeldingen 2021

Oljefondets tunge investeringer i teknologigigantene gjør at etikken i disse bedriftene må få økt fokus.

Attac Norges innspill til Meld. St. 22: Data som ressurs

Stortingsmelding 22 «Data som ressurs» legger opp til en industripolitikk som vil komme privat sektor til gode, på bekostning av det offentlige, og som i liten grad verner om viktige samfunnsverdier.

Norge må sette solidaritet over legemiddelfirmaenes profitt

Attac krever at Norge må støtte initativet i WTO for å la flere land få lage vaksiner.

Handelspolitisk redegjørelse 2021

I årtier har våre folkevalgte unngått å utrede konsekvenser eller diskutere handelspolitikk åpent i Stortinget i forkant av at svært inngripende avtaler ratifiseres. Vi har derfor i flere år krevd at lages en handelspolitisk redegjørelse.

Høringsinnspill om deling av helsedata

Store private aktører vil få stor fortjeneste fra offentlige data. Det vil forrykke maktbalansen mellom private aktører og offentlige interesser i helsevesenet.


Våre kampanjer

Følg oss i sosiale medier