Høringsinnspill til frihandelsavtalen med Storbritannia

8. juni deltok Attac Norge i høring på Stortinget om frihandelsavtalen mellom Storbritannia og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Her kan du lese vårt innspill.

Attac gjennom 20 år

Se bilder fra 20 år med Attac Norge

Opprop for reform av Verdens handelsorganisasjon

Sammen med over 200 andre organisasjoner krever vi fundamentale endringer i Verdens handelsorgansiasjon, for et regelverk tilpasset det 21. århundre

Høring om oljefondsmeldingen 2021

Oljefondets tunge investeringer i teknologigigantene gjør at etikken i disse bedriftene må få økt fokus.

Attac Norges innspill til Meld. St. 22: Data som ressurs

Stortingsmelding 22 «Data som ressurs» legger opp til en industripolitikk som vil komme privat sektor til gode, på bekostning av det offentlige, og som i liten grad verner om viktige samfunnsverdier.


Våre kampanjer

Følg oss i sosiale medier