Attac Norges innspill til Meld. St. 22: Data som ressurs

Stortingsmelding 22 «Data som ressurs» legger opp til en industripolitikk som vil komme privat sektor til gode, på bekostning av det offentlige, og som i liten grad verner om viktige samfunnsverdier.

Norge må sette solidaritet over legemiddelfirmaenes profitt

Attac krever at Norge må støtte initativet i WTO for å la flere land få lage vaksinerer.

Handelspolitisk redegjørelse 2021

I årtier har våre folkevalgte unngått å utrede konsekvenser eller diskutere handelspolitikk åpent i Stortinget i forkant av at svært inngripende avtaler ratifiseres. Vi har derfor i flere år krevd at lages en handelspolitisk redegjørelse.

Teknologigigantene oppfører seg som ekstreme samlere, vi betaler

For at datahøsterne skal kunne tjene seg enda rikere er de avhengige av at vi bygger datasentre. Mange datasentre. Hvem som betaler for gildet? Det er det vi som gjør.

Boliger til å bo i, ikke til å investere i

Det siste året har vi sett en enorm boligprisvekst, særlig i hovedstaden. Eiendom Norges «sykepleierindeks» viser at en singel sykepleier i 2020 bare kunne kjøpe 3 av 100 boliger på markedet i Oslo. I praksis er altså store deler av befolkningen utestengt fra dagens boligmarked.


Våre kampanjer

Følg oss i sosiale medier