Menneskerettighetene og miljø- og klimabeskyttelse må prioriteres over bedriftenes profitt

Seattle to Brussels-nettverket publiserte nylig en politisk erklæring som fremmer en rekke prinsipper for et mer bærekraftig og rettferdig handelsregime. Attac tilslutter seg denne.

Tekno-gigigantene bygger ned norsk matjord

Etter oljen skal vi garantert leve av mat og matjord. Datasenter på Kvernaland er verken grønt eller framtidsretta.

COVID-19 forsterker ulikheten som finnes i og mellom land

Når det er de rikeste som holder den største andelen av aksjer og krisepolitikken går inn for å primært redde næringslivet, er det ikke akkurat de med lavest lønn og smalest økonomisk margin som tjener på det.

Regjeringas nye handelsavtaler setter fyr på demokratiet

Å ønske demokratisk kontroll og åpenhet i nasjonal og internasjonal politikk er ikke nasjonalisme. Det er demokrati.

Attac-året 2020

– Jeg vil takke organisasjonen og våre samarbeidspartnere for et utrolig fruktbart år, alt tatt i betraktning. Året vi nå legger bak oss har vist oss hvilke grunnleggende og strukturelle problemer verdenssamfunnet står overfor.


Våre kampanjer

Følg oss i sosiale medier