Last ned rapportenRapporten WTOs Doharunde: Fra utviklingsrunde til markedsadgang — for de rikeste følger WTO`s Doharunde generelt og Hong Kong møte i desember 2005 spesielt. En brei analyse av utviklingslandenes forhandlingssituasjon i WTO er nytt i norsk offentlighet, der debatten ofte har gått mellom snevre norske interesser.