8. og 9.november ble Robin Hood-skatt-kampanjen lansert i Norge, med en stor aksjon, krav til finansdepartmentet og et møte på Litteraturhuset.

Norge har nå fått sin Robin Hood-skattkampanje, etter modell fra kampanjer som pågår i flere land, blant annet i Storbritannia, Australia og Canada. En bred samling av fra fagbevegelsen, miljøorganisasjoner, bistandsorganisasjoner, politiske parti og andre har tilsluttet seg og krever at også finansnæringen må ta sin del av skatteregningen.

Det handler om en ørliten skatt på handel med valuta, aksjer og andre verdipapirer, som kan skaffe til veie milliarder til å bekjempe global fattigdom, betale for klimakrisen og hindre velferdskutt. Finanssektoren kan slik være med på å betale regningen for finanskrisen, og bidra til en reell omfordeling som tar fra de rike og gir til de fattige. I tillegg kan en slik skatt bidra til økt stabilitet i finansmarkedene og dermed redusere behovet for fremtidige redningsaksjoner.

En skatt på 0,005 prosent på all handel med valuta, og gjennomsnittlig 0,05 prosent på aksjer og andre verdipapirer, vil gi en inntekt for fellesskapet på om lag 400 milliarder dollar årlig.

Aksjon for Robin Hood-skatt

Mandag formiddag samlet et tredvetalls kvinner og menn med masker og grønne strømpebukser seg foran Oslo Børs, og krevde at også finansnæringen må være med å ta sin del av skatteregningen. Aksjonen fortsatte foran banker i Oslo og ble avsluttet med at kampanjens krav ble overrakt statssekretær Roger Schjerve i Finansdepartmentet.

Finansdepartmentet ønsket kampanjen velkommen og Roger Schjerve framhevet hvordan regjeringen jobber for å få innført en finansskatt internasjonalt.

Lanseringsdebatt

Tirsdag var det lanseringsmøte med debatt på Litteraturhuset. Håkon Gulbrandsen fra Utenriksdepartmentets «Kapital og Utvikling»-prosjekt, SV-politiker Alf Holmelid og Attac-leder Benedikte Pryneid Hansen diskuterte hvordan man sammen skulle kunne jobbe for å få innført en Robin Hood-skatt. Gulbrandsen framhevet hvordan Norge var sentrale i FN-gruppen som har jobbet med det de kaller innovative finansiering av tusensårsmålene som blant annet framhever finansskatt. Alf Holmelid var sentral i å få parlamentsmedlemmene i Nordisk Råd til å gå inn for finansskatt internasjonalt, og fortalte om hvordan det hadde gått til. Debatten utdypet hvem som hadde ulike posisjoner. Robin Hood-skatt-kampanjen ønsker at finansnæringen i Norge og Norden blir omfattet av en finansskatt, uavhengig av om det blir innført på internasjonalt nivå, men regjeringen er mest opptatt å få det gjennomført på globalt nivå.

Bak kampanjen står hittil 22 organisasjoner: Forum for utvikling og miljø, Attac Norge, AUF, Kirkens Nødhjelp, Rødt, LO Oslo, Utviklingsfondet, Caritas, Spire, Sosialistisk Ungdom, Fagforbundet, Latin-Amerika Gruppene, Senterungdommen, Changemaker, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Framtiden i våre hender, Rød Ungdom, FIVAS, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, KFUK-KFUM Global , og PRESS.

Les alt om kampanjen på : robinhoodskatt.no