Benedikte Pryneid Hansen overrakte en hilsen til Sigbjørn Johnsen
Benedikte Pryneid Hansen overrakte en hilsen til Sigbjørn Johnsen, med en oppfordring om å fortsette jobben for finansskatt

– Norge er nå et foregangsland for finansskatt internasjonalt, og Attac gratulerer Sigbjørn Johnsen og resten av regjeringen med det gode arbeidet. Vi håper de nordiske finansministerne følger oppfordringen fra Nordisk Råd, sier Attac-leder Benedikte Pryneid Hansen.

Norge gikk inn for en global finansskatt i FN i september, men bør også følge opp dette viktige arbeidet på nordisk plan. Mandag 29.11 samlet finansministerne i Norden seg i Oslo til ministerrådsmøte. Nordisk Råd oppfordret på sitt siste møte de nasjonale regjeringene og det nordiske ministerrådet til å innføre en global finansskatt. – Å innføre finansskatt er et viktig skritt på veien mot et bedre regulert og mer stabilt finansmarked, noe som kan hindre framtidige finanskriser. For Nordisk Ministerråd bør kollapsen på Island være et tydelig signal om en slik regulering trengs, sier Benedikte Pryneid Hansen. Nordisk Råds siste møte var på Island, og situasjonen der var avgjørende for vedtaket.

– Finansnæringens skattefritak er også dypt problematisk siden det er skattebetalerene som i siste ende har måttet betale for risikoen til spekulantene når det gikk galt. Dette bør være grunn god nok til å også vurdere finansskatt på nasjonalt og nordisk plan, fortsetter hun. Norge er aktive internasjonalt for å få innført en finansskatt på globalt plan, men regjeringen er avholdende i forhold til å innføre en slik skatt på nasjonalt nivå. Samtidig så er er det nå bred støtte til forslaget om finansskatt i det norske sivilsamfunnet, og 25 organisasjoner har gått sammen i Robin Hood-skattkampanjen som krever en slik skatt. Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Fagforbundet og Naturvernforbundet er noen av de som er med i initativet som ble lansert 8. november.

Finansskatt er Attacs hovedsak, og er en foreslått minimal skatt på finansielle transaksjoner som valutahandel, aksjehandel og handel med ulike andre verdipapirer som derivater. Heller enn å skattlegge avkastning eller formue, så vil en finansskatt være en omsetningsavgift på under 1 prosent av beløpet (det er foreslått fra 0,5 til 0,005 prosent). En slik skatt vil i første rekke ramme kortsiktig spekulasjon. Tusenvis av handler gjennomføres daglig med minimale marginer uten at det er snakk om faktiske investeringer. Langsiktige investeringer vil ikke bli nevneverdig rammet av en så liten avgift, det er de spekulative handlene som utføres av daytradere og forhåndsprogrammerte roboter som vil merke avgiften.

Attac møtte Sigbjørn Johnsen med ballonger i forkant av de nordiske finansministernes rådsmøte mandag.
Attac møtte Sigbjørn Johnsen med ballonger i forkant av de nordiske finansministernes rådsmøte mandag.