Utsiktene til en forpliktende klimaavtale i Cancun er enda dystrere enn det var i København i fjor. Splittelse mellom fattige land, klimafornektere i den amerikanske kongressen og de rike landene som fortsatt er uvillige til å ta sin del av regningen gjør at en eventuell politisk løsning på klimaproblemet fortsatt ligger langt fram i tid.

Når politikerne svikter så må folkelige bevegelser og sivilsamfunnet gå sammen om framskynde løsningene vi trenger. I fjor var KlimaForum i København en kime av håp, med et mangfold av organisasjon som stod sammen for alternative og rettferdige løsninger på klimaproblemene. KlimaOppmøte blir et litt mindre norsk motstykke i år.

«Teamsters & turtles together»
18 organisasjoner med svært ulikt nedslagsfelt står sammen om arrangementet. LO-leder Roar Flåthen og WWF-leder Rasmus Hansson åpner dagen som en markering på at man nå står sammen for en rettferdig klimapolitikk. Ved siden av LO og de store miljøorganisasjonene (samt en del små) så er også representanter fra kirkelige organisasjoner og flyktningeorganisasjoner involvert.

Klimarettferdighet
Attacs nestleder Thomas Nygreen kommer til å innlede på ettermiddagsmøtet om klimarettferdighet.
– De fattige landene er de som kommer til å bli hardest rammet av klimaendringene, samtidig som de er de som har minst skyld i dem. Dette forsterker den globale urettferdigheten som allerede allerede eksisterer mellom rike og fattige land. Vi kommer ikke til å klare å stå sammen globalt for å hindre klimaendringer hvis vi ikke samtidig tar tak i den globale urettferdigheten, sier han.

Mer informasjon og fullt program for KlimaOppmøte finner du på Norsk Klimanettverks sider.